ESBRI

​Maxa möjligheterna!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 06:13 CEST

Professor Per Davidsson, QUT Business School, Australien, föreläser i Stockholm 9 oktober.

Professor Per Davidsson är en av de mest citerade forskarna inom entreprenörskap. Sedan några år tillbaka har han sin bas i Australien, men i morgon besöker han Sverige. Davidsson kommer att presentera färsk forskning om entreprenöriella möjligheter på ESBRIs Estrad.

Entreprenörer kan inte skapa något ur ingenting – de behöver ”råmaterial” att arbeta med. Det hävdar en av entreprenörskapsfältets pionjärer: professor Per Davidsson, QUT Business School, Australien. Och med råmaterial menar han exempelvis ny teknologi, social förändring och demografiska skiften.

Sådan utveckling öppnar för nya affärsmöjligheter, men det är inte alltid självklart hur, varför och av vem de bör realiseras. Under föreläsningen ”New Technologies, Vegans, Disasters, and All That Stuff: How to Make Use of External Enablers to Create New Business” presenterar Per Davidsson en ny modell som kan hjälpa entreprenörer att identifiera möjligheter i olika skeden. Han kommer bland annat svara på frågor som:

- Vilken potential finns i plötsliga/oförutsägbara förändringar, jämfört med gradvisa/förutsägbara förändringar?

- Är startups eller etablerade företag mest lämpade att exploatera förändringarna?

- Vilka fördelar (till exempel ökad efterfrågan, kostnadsbesparingar eller minskad tidsåtgång) innebär olika typer förändring?

Tid: 9 oktober 2018, 13.30–15.00 med efterföljande fika
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Observera att denna föreläsning genomförs på engelska!

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik av företagare, studenter, uppfinnare, beslutsfattare och alla andra som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor. Kunskapsdelningen och nätverkandet mellan akademiker och praktiker står i fokus. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 100 föreläsningar och en mängd andra filmer.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se