maxiDOC Scandinavia

maxiDOC förhindrar intrång i patientjournal.

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 16:01 CET

maxiDOC Patientjournal är utformat som ett USB-minne som innehåller all mjukvara för att lagra, skydda och kryptera all information som skickas mellan läkare och patienter. Patienter kan skicka information till sin läkare. Läkare kan också skicka patientjournaler, remisser och exempelvis röntgenbilder till andra vårdenheter på ett säkert sätt. Läkare använder maxiDOC Connecting Health Care. Systemet underlättar administrationen genom att bland annat automatiskt sortera inkommande journalhandlingar till rätt patient och läkare.

maxiDOC Patientjournal innehåller nödfallsinformation som kan användas vid exempelvis olyckor eller andra händelser som kräver snabb läkarvård. Patienten själv kan fylla i dessa uppgifter i samråd med sin läkare. Uppgifter överätts automatiskt till tolv olika språk, för att minimera felbehandling.Uppgifterna är synliga för alla vårdgivare.

maxiDOC Connecting Health Care är läkarens kommunikationssystem som innehåller patientarkiv och lösenordsskyddad sammanhållen journalföring.

Mer information finns på http://maxidoc.eu och Nyhetsbrev oktober 2013.

maxiDOC Scandinavia erbjuder USB Patientjournal och maxiDOC Connecting Health Care till den skandinaviska sjukvården, både privat och offentlig. Med maxiDOC kan sjukvården effektivisera sin administration, säkerställa patientsäkerheten och utveckla sin IT-miljö.

maxiDOC används av mer än 150 vårdcentraler och sjukhus i Tyskland. Användare finns även i Österrike, Belgien, Frankrike och Förenade Arabemiraten.

maxiDOC har fått i uppdrag av EU att undersöka IT-möjligheter för läkare samt att utveckla ett kommunikationssystem på högsta möjliga säkerhetsnivå.

maxiDOC's ambition är att skapa en ny standard för säker patientinformationshantering som också underlättar och effektiviserar läkarens administrativa uppgifter.