Nättidningen Payback / Payback Sverige

MC-klubbsfesten i Eskilstuna: En välregisserad teaterföreställning i sex akter! Del 2 – Spel och efterspel

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 00:36 CET

Nättidningen Payback kommer i tre artiklar under vecka 46/2010 att belysa polisens strategiskt iscensatta propagandaspel kring en mc-klubbsfest och därigenom sätta in händelseförloppet i ett större sammanhang. Del 2 innefattar propagandaspelet under själva festdagen samt de uttalanden polismyndigheten delgav allmänhet och media under de efterföljande dagarna omkring festen och mc-klubben.

Akt 5

Lördagen den 13 november, festdagen, har Fredrik Wallén, pressansvarig vid polismyndigheten i Södermanland, tagit över stafettpinnen:I den miljön ger det status att kunna arrangera välorganiserade och roliga fester, helst i en fin och stor lokal .Fast det som skedde tidigare i veckan, med husrannsakan i klubblokalen, samma vecka som man ska ha fest, har nog blivit en prestigeförlust. Lokalen är väldigt viktig för statusen. Vi vet att det kommer personer till festen som tillhör den grova organiserade brottsligheten och det kan ske brott i anslutning till festen”, säger Fredrik Wallén. http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.866365

Akt 6

Dagen efter för polisen. Media lägger ut första kortet i spelet: Att polisen hårdbevakar tillställningen rådde det ingen tvekan om. Vid varje infart till HA:s lokal stod det under lördagskvällen poliser som stoppade alla förbipasserande bilar. Dessutom hade polisen kamerautrustning tillgänglig som skulle kunde användas vid behov.
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.866839-lugn-tillstallning-nar-ha-festade

Polisens drar ett kort och replikerar: ”En orsak till att det var så lugnt är sannolikt att vi var där, och husrannsakan mot klubben tidigare i veckan har säkert också bidragit. Ingen vill riskera något i ett sådant här sammanhang”, säger Fredrik Wallén.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=4178658

Vi utgår ifrån att vår närvaro hade en förebyggande effekt”, Fredrik Wallén, pressansvarig vid polismyndigheten i Södermanland.
http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.867616

”Det var ungefär så många som vi beräknat att det kunde komma som mest. För att vara en "HA-fest", som ju riktar sig till en väldigt begränsad kategori personer, var det en stor fest”, säger Fredrik Wallén, pressansvarig vid polismyndigheten.

För att förebygga brott och andra tänkbara ordningsstörningar gjorde vi från polisen ett stort antal kontroller av personer och fordon kring festlokalen”.

I anslutning till festen rapporterades under kvällen/natten ett ringa narkotikabrott, ett brott mot knivlagen och en person omhändertogs enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB.
http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Sodermanland/Inga-allvarliga-ordningsstorningar-vid-fest-hos-Hells-Angels/ 

Kontroller, kostnader och etiska regler

Här ovan har jag samlat ihop de viktiga kommentarerna kring själva festen. Eskilstunakuriren skildrade sanningsenligt poliskontrollerna: Varenda bil stoppades! Det är aldrig frågan om ett antal kontroller av personer och fordon i samband med mc-fester. Det vet alla som någonsin varit på plats. Varenda fordon kontrolleras. Varenda person får visa legg, filmas eller fotograferas samt registreras. Detta är gängse bruk vid mc-fester. En sorts kontroll som säkert skimmar statskassan på 100-tals miljoner varenda år. Men det är väl en rimlig kostnad stat och polis bör ta i kriget mot de ”kriminella”, eller? Säkert skulle väldigt många medborgare ute i Svea Rike inte hålla med om det rimliga i kostnaderna men å andra sidan vem frågar efter vad allmänheten tycker? Och, kanske framförallt: Vem rapporterar till allmänheten om att masskontroller av bikers sker vid snart varenda mc-fest i Sverige? Ingen gör ju så. För polisen har ju ensamrätt att i Svensk media få förmedla sin bild av verkligheten. Förvisso, står det ju angivet i 13 artikeln, Etiska reglerna för press, radio och TV att pressen skall Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt”. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter”. Men, det är ju just riktlinjer och inga lagar man behöver fästa sig vid och dessutom så gillar ju inte polisen motstånd. Det kan ju vara lite smått besvärande att tvingas lägga fram bevis för sin sak…

Vedertaget språkbruk eller vad polisen väljer att kalla mc-klubbarna!??

Som en liten parantes i sammanhanget har ju polisen i det så kallade vapenlicensärendet i Värmland tvingats gå i svaromål två gånger rörande vilka bevis de kan framlägga för att mc-klubbarna är kriminella organisationer. Men det beredde inte svenskt polisväsende några svårigheter alls. Alldeles rakryggat stod de upp för sin sak och deklamerade med fast och klar stämma: Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Polisen har redan tidigare i samma mål lagt fram lika entydiga bevis för att mc-klubbarna är kriminella: "Polismyndigheten har använt begreppet "kriminella mc-gäng" i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk”. Visst, kändes det väl precis som att här finns ju inte mycket att tillägga. Här har polisen verkligen lyckats bevisa sin sak så varför skulle inte jag såsom journalist fortsätta att ständigt och jämnt använda mig av begreppet ”kriminella mc-gäng” när jag vet att det finns så entydiga och säkra bevis för saken? Visst, är det väl därför ni fortfarande använder detta begrepp, kära svenska journalistkår?
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminella-mc-gaeng-aer-bara-ett-vedertaget-spraakbruk-458059
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vedertaget-spraakbruk-har-nu-blivit-vad-polis-myndigheten-valt-att-kalla-kriminella-mc-gaeng-514118

En fredagskväll på krogen

Vidare till lördagens,söndagens och måndagens kommentarer kring mc-festen. Jag skulle vilja ge er en bild att tänka över och visualisera framför er. En stadsbild. En krog i en central stad en fredags- eller lördagkväll. Polisen har slagit en ring runt krogen. De kroppsvisiterar, kräver legitimation, fotograferar och registrerar varje enskild person som vill gå in och få en öl på en helt legal krog. Hur många knivar, hur mycket droger och hur många personer som blir förbannade över att bli kontrollerade, registrerade och visiterade tror ni polisen skulle behöva omhänderta redan i ett initialt skede? Alla personer som någonsin har satt sin fot på en vanlig krog och vet vilken berusningsgrad vanliga människor har redan vid anländandet till krogen kan räkna ut att bådevad gäller knivar, andra vapen och droger skulle antalet förövade brott vara relativt stort. Lägger man sedan till antalet personer, både salongsberusade och nyktra människor, som skulle ilskna till betänkligt om de utsattes för slika övergrepp av ordningsmakten skulle antalet vara betydande som skulle behöva omhändertas för motstånd mot tjänsteman. Under kvällens lopp skulle därefter ett större antal berusade personer behöva omhändertas enligt LOB. Och, därtill kommer antalet incidenter av misshandelskaraktär, som är åtskilliga en vanlig helgkväll. Fall som i händelse av polisnärvaro ofrånkomligen skulle leda till omhändertagande men som under normala omständigheter inte skulle föranleda vare sig polisanmälan eller juridiska efterverkningar.   

Vad jag försöker säga med denna förmedlade, jämförande bild, är att bikers hittills har varit ett väldigt fogligt folk som inte givit tillbaka på ordningsmakten. Jag tror inte ett ögonblick att vanliga människor skulle accepterat en sådan behandling ifrån polisen. Tror ni?

Effekten av polisnärvaro och husrannsakningar

Polisens närvaro har vare sig någon förebyggande eller lugnande effekt på en mc-fest såsom polisen gärna själva vill tillskriva sig ära utav. Polisen är nämligen alltid ett närvarande element vid dylika tillställningar. Det gör ingen som helst skillnad att polisen denna gång valt att göra ett mediaspektakel av en sådan bevakning, med inslag av förrätt, huvudrätt och efterrätt för att såväl förhöja som underhålla den mediala attraktionskraften kring mc-festen.

Polisen påstår slutligen att den tidigare husrannsakan hos mc-klubben haft en lugnande verkan och lägger därefter till, i nästan samma mening, att festen var så stor som de räknat med som mest och att det var en stor fest. Fast svaret ligger dolda i meningarna förmådde dock inte polisen att vaska fram sanningen. Och, det är klart att när man ljugit så länge och ihärdigt, om allt kring och i en kultur, är det svårt att se sanningen även när den ligger blottlagd och man snubblar över den. Men, vi låter detta stycke ligga och gona till sig till den avslutande delen av mc-feststrilogin. Då skall vi titta på vilka faktorer som gör att en husrannsakan ökar och inte minskar intresset och uppslutningen kring en mc-fest.

Relaterad artikel, del 1: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-1-foerspelet-520007 

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name