Sveriges Motorcyklister

MC-Visionen - motorcyklisternas egen Nollvision

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:13 CEST

Motorcyklisterna är bortglömda i Nollvisionen. Därför presenterar Sveriges MotorCyklister, SMC, en MC-Vision med målet att minimera antalet dödade och skadade motorcyklister i trafiken med 30 % på sex år.

I oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige. Motorcyklister finns fortfarande inte med i denna vision. SMC ser därför inte att Nollvisionen i sin nuvarande form kommer att öka säkerheten för motorcyklister på ett tillfredställande sätt. Nu har SMC utarbetat en MC-Vision, vilken presenterades idag på Tylösandsseminariet, Sveriges största trafiksäkerhetskonferens.

- Att vi idag har omkring 300 000 motorcyklar i trafik betyder att motorcyklister är en betydande del av samhället. Därför bidrar SMC med konkreta och långsiktiga förslag från experterna i MC-frågor, det vill säga motorcyklisterna själva. Vi vill att man från myndighetshåll tar både praktiskt och ekonomiskt ansvar för oss i trafikmiljön, säger Jesper Christensen, generalsekreterare, SMC.

För en motorcyklist räcker det inte med att följa Nollvisionens idé om att minska följderna av en olycka. En olycka som bara ger plåtskador på en bil kan skada en motorcyklist för livet. I MC-Visionen presenteras viktiga åtgärder för att undvika att olyckor sker. Dessa åtgärder omfattas av fyra huvudgrupper: motorcyklisternas eget ansvar, samspel med andra trafikanter, ett mc-vänligare vägtransportsystem och säkrare fordon.
I MC-Visionen presenterar SMC ett index, baserat på dödade motorcyklister i förhållande till antalet motorcyklar i trafik. 2007 års index för antalet dödade är 2,13. Om 6 år ska index vara 1,5, vilket innebär en minskning dödade med 30 %. SMC anser att det är ett mer rättvist sätt att mäta olycksutvecklingen och en metod som bör användas i Nollvisionens etappmålsarbete.

För att uppnå målen i MC-Visionen vill SMC skapa en Nationell Agenda, vari alla parter inom trafiksäkerhet måste samarbeta. Med agendan vill SMC skapa en gemensam plattform för hur trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister ska drivas i framtiden. Agendans innehåll bör omfatta riktlinjer för vägtransportsystemet, utbildning, kampanjer, skade- och olycksförebyggande insatser och initierande av forskning i ämnet.

Mer information: Jesper Christensen, 070-557 75 00

Hela MC-Visionen finns tillgänglig på SMC.s hemsida: www.svmc.se

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för alla motorcyklister som åker på landsväg. SMC har omkring 65 000 medlemmar. SMCs viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.