Intel Security

McAfee lanserar intelligent och integrerad lösning för att upptäcka anslutna enheter i realtid

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 17:00 CEST

McAfee lanserar en ny administrationslösning som hjälper organisationer att effektivt stänga en säkerhetslucka genom att erbjuda ett intelligent inventeringsverktyg som i realtid analyserar vilka enheter som är anslutna i infrastrukturen. Genom att integrera McAfee Asset Manager i McAfee Vulnerability Manager upptäcks och analyseras nya enheter direkt när de ansluts i näten. Denna integration hjälper organisationen laga säkerhetsluckor och upptäcka brott mot regelverk. 

Företagens IT-avdelningar står inför en mycket stor och svår uppgift, enligt vissa källor räknar man med att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter 2020 (note 1) och IT-funktionen kommer att behöva kunna upptäcka och analysera mängder av enheter när de ansluts till företagets nätverk. För att kunna skydda företagets tillgångar och säkerhet måste IT-funktionen kunna se dessa i realtid och veta vad de är, och därigenom se om de utgör ett hot.

- Du kan inte skydda och säkra sånt som du inte känner till. Genom att se till att IT-avdelningen får djup kännedom om alla enheter som finns i organisationens nätverk, från mobiltelefoner och enskilda datorer till hela datacenter, och förstå vad varje enhet gör så kan man hantera de risker som uppstår, säger Christoffer Callender, säkerhetsingenjör, McAfee i Sverige.

McAfee Vulnerability Manager och McAfee Asset Manager

McAfee Asset Manager är en del av McAfee Vulnerability Manager och upptäcker anslutna enheter i realtid på ett sätt som gör att den förstår vilken typ av enhet det är och hur den hänger ihop med resten av infrastrukturen. McAfee Asset Manager hjälper därmed McAfee Vulnerability Manager genom att varna för nya anslutningar och direkt köra en säkerhetsanalys på den nyanslutna surfplattan, datorn, telefonen eller annan enhet - även virtuella. McAfee Asset Manager skickar också informationen vidare till McAfee ePolicy Orchestrator som kan lägga in enheten så att den hanteras enligt de regelverk som finns.

Funktioner:

Automatiserad insamling och inspektion av olika tillgångar med McAfee Asset Manager
- Realtidsupptäckt av alla enheter som ansluts till nätverket, inklusive smartphones, surfplattor, servrar, bärbara datorer, virtuella maskiner och andra enheter
- Möjliggör en ständigt uppdaterad sårbarhetsbedömning

Intelligent kombination av passiv och aktiv upptäckt i nätverket
- Ger en bättre förståelse för varje ansluten enhets påverkan på IT-miljön än man kan uppnå med enbart aktiv eller passiv upptäckt

Starkare säkerhetsövervakning genom att man vet mer om den kontext enheterna finns inom
- McAfee Enterprise Security Manager är en övergripande administrationslösning som samlar in information från McAfee Vulnerability Manager, inklusive den från McAfee Asset Manager
- Ger den säkerhetsansvarige full kontroll över säkerhetens alla aspekter
- McAfee Asset Manager ger en topologisk överblick över nätverk och de anslutna enheterna
- McAfee Asset Manager inventerar både hård- och mjukvara

  McAfee Vulnerability Manager kan nu mappa informationen från inventeringen till data från sårbarhetsskanning. Om en enhet är nyupptäckt kan den omedelbart skannas för att avgöra om den innebär någon risk eller bryter mot regelverken.

  McAfee Vulnerability Manager och Asset Manager är delar av ramverket McAfee Security Connected som utformats för att hjälpa stora organisationer skapa kompletta och säkra miljöer med full kontroll över hårdvara, infrastruktur, mjukvara och processer samt funktioner för att säkerställa regelefterlevnad.

  För mer information, se http://www.mcafee.com/us/products/vulnerability-manager.aspx

  Källa: Ericsson white paper, More Than 50 Billion Connected Devices, February 2011

   

  Om McAfee, Inc.

  McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, så kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com