Intel Security

McAfee tar säkerheten i molnet till en ny nivå

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 12:08 CET

Stockholm, 9 november 2011 – McAfee, världsledande inom molnsäkerhet, berättade idag om sina senaste förbättringar av McAfee Cloud Security Platform. Det främsta skälet till att många företag väljer att inte implementera molnbaserade lösningar, är enligt de själva risken för dataförluster. De förbättringar McAfee presenterar idag syftar till att stilla denna oro. 

Nästa utvecklingssteg av McAfee Cloud Security Platform innebär följande säkerhetsförbättringar: 

  • Lättare för användare att logga in på molnet, genom att ge dem tillgång till allt de behöver med en och samma inloggning.
  • Skydd för information som kommer in i molnet. I nya versionen finns stöd för virtualisering, vilket gör det lättare att hitta, kategorisera och återskapa data över hundratals servrar och tusentals filöverföringar.
  • Nya avancerade krypteringsegenskaper, vilka bland annat gör det möjligt att ta emot krypterade meddelanden på mobila enheter som smartphones och surfplattor.
  • Ökad säkerhet genom stöd av high assurance-säkerhetscertifikat. Dessutom utökas säkerheten för webtjänster enligt REST med nya policyinställningar, stöd för Salesforce.coms APIer samt SAML för säker identifiering.
  • Förbättrade möjligheter att begränsa organisationers risk i samband med kommunikation mellan klienter. 

McAfee Cloud Security Platform skyddar all primärtrafik – e-mail, webtrafik och autentisering – genom att verka i gränslandet mellan molnet och användarna, och hjälper därigenom även företaget att dra nytta av molnbaserade tjänster och lösningar på ett effektivare sätt. Plattformen kan användas som en traditionell applikation, Software-as-a-Service (SaaS), eller en blandning mellan dessa. 

”Genom att erbjuda omfattande säkerhetskapacitet från både Intel och McAfee hjälper vi företag att kunna lita på molnet, och dra nytta av de besparingar det innebär”, säger Marc Olesen, chef för Content and Cloud Services på McAfee. 

Förbättringarna i McAfees Cloud Security Platform ger även utökade möjligheter att övervaka säkerheten i webtjänster samt större flexibilitet i administrationen av e-mail-tjänster, i och med en bättre integration med McAfees plattform ePolicy Orchestrator. 

För mer information, se www.mcafee.com/cloudsecurity

Om McAfee, Inc.

McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, så kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com