Intel Security

McAfee tar ytterligare ett innovativt kliv kring bekämpningen av malware

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:30 CET

McAfee  meddelar att man förvärvat ValidEdge och dess sandbox-teknologi för att därigenom ytterligare öka möjligheterna till att identifiera sofistikerade och svåridentifierade skadeprogram.

Den nya tekniken från ValidEdge testar skadeprogrammen i en s.k. ”sandbox-miljö” för att utreda vilken skada programmet kan ha på en ändpunkt. Till skillnad från traditionella sandbox-lösningar, blockerar denna lösning, då den integreras med McAfees andra nätverks- och ändpunktskydd, automatiskt framtida attacker utförda med de skadeprogram som fått ”fällande dom” i sandboxen. Lösningen möjliggör även för redan infekterade ändpunkter att saneras automatiskt av McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO). De första produkterna med denna lösning integrerad lanseras under andra halvan av 2013.

” Dagens avancerade attacker kräver mer än enkla ändpunktslösningar. Vi har därför valt en mer holistisk lösning som hjälper bolag att koppla säkerheten till affärsområden och tillämpar olika teknologier utifrån given situation för att på bästa sätt analysera och respondera på olika typer av hot”, säger Fredrik Möller, chef för McAfee i Norden och Baltikum.

Omfattande skydd mot skadeprogram, nu ca 100,000 per dag, kan endast ske genom en integrerad lösning och ett holistiskt sätt att närma sig säkerhet. För att stödja detta, laserar McAfee nu ett 30-tal förbättringar i sina produkter. Några av dessa är:

McAfee Network Security Platform – Adderar teknologi för ”signaturfri” upptäckt och förebyggande av hot, förebyggande av botnets, omfattande filanalys och kraftfull anti-malware motor med förmåga att upptäcka avancerade skadeprogram inom en rad olika protokoll och filtyper. Uppdateringen innefattar även smarta larm för automatisk prioritering av nätverkshändelser och utökad integration med McAfee ePO och McAfee Enterprise Security Manager, något som ska ge administratören en översikt av en attack realtid.

McAfee Web Protection –Utökar emuleringsmöjligheterna för att upptäcka skadeprogram som dynamiskt förändrar sig i webbläsare för att undvika upptäckt. Adderar även en ny teknik för upptäckt av bot-infektioner som söker efter skadlig kod. Förbättringar i rapporteringsprocessen och svartlistningsprocessen ökar skyddet för alla enheter uppkopplade till McAfee ePO .

McAfee Email Protection –Kan nu installeras lokalt, i molnet eller integrerat i båda med en centraliserad administrationshubb; något som minskar kostnaderna och ökar effektiviteten i att blockera skadeprogram i nätverk.

McAfee Enterprise Security Manager –Innefattar nu en aktiv integration med ePO, Network Security Platform och Vulnerability Manager vilken automatiskt scannar, försätter hot i karantän och följer policykommandon.

McAfee Real Time for ePO – Möjliggör säkerhetsbeslut genom att jämföra “vad är” mot “vad var”. Denna analys identifierar varje infekterad ändpunkt i en organisation på några sekunder och sanerar sedan dessa. Det medför en ökad situationsmedvetenhet och minskad risk för exponering och säkerhetskostnader.

McAfee Deep Defender – Erbjuder nu skydd mot Master Boot Record (MBR) rootkit. Deep Defender arbetar inte bara inom operativsystemet utan stärks även av hårdvara från Intel som stoppar MBR i realtid.

Om McAfee, Inc.

McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, så kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com