Citytunneln

MCG får Citytunnelns arbetsmiljöpris

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:13 CET

Entreprenören MCG, som bygger tunnlar och bergrummet vid Triangeln får Citytunnelns arbetsmiljöpris. MCG får priset för sitt arbetsmiljöarbete vid Triangeln där de skapat en säker arbetsplats i en besvärlig miljö.

Citytunneln arbetar aktivt för en god säkerhetskultur och arbetsmiljö inom hela projektet. Som ett led i arbetsmiljöarbetet delar Citytunneln två gånger varje år ut ett arbetsmiljöpris på 25 000 kr för att belöna en bra arbetsmiljöinsats.

Prismotivering
"Vid revisioner, inspektioner och daglig tillsyn har arbetsplatsen präglats av god ordning. Ordning och reda har genomsyrat hela arbetet från initiering av nya processer till planläggning med tillhörande riskanalyser och till genomförande. Arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, skyddsmöten och instruktioner till yrkesarbetare har skötts föredömligt. Platsledningen har en god förmåga att kommunicera och åstadkomma resultat - inga olyckor i en besvärlig miljö."

Adam Hargreaves från MCG, platschef för arbetsplatsen vid Triangeln, tog emot priset vid en ceremoni vid Triangeln på onsdagen. Prisutdelare var Citytunnelns projektchef Örjan Larsson.

Priset till MCG är det tredje arbetsmiljöpriset som Citytunneln delar ut. I december förra året fick det danska företaget SKAKO arbetsmiljöpriset för sitt säkerhetsarbete i samband med bygget av betongstationen i Holma och i juni i år fick NCC priset för sitt arbetsmiljöarbete vid entreprenaden E 302, Hyllie/Vintrie.

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.