Inova

MCS segrare i innovationstävling

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 00:15 CEST

Pressmeddelande 2016-10-21

MCS segrare i innovationstävling

Idag presenterades de fem vinnarna i SIO Grafens innovationstävling 2016 där karlstadsföretaget Mobile Composite Solutions Sweden AB (MCS) deltog – och vann! Förutom ära och fortsatta utvecklingsmöjligheter av deras kompositmoduler fick företaget också ta emot en prissumma på 100 000 kronor.

Fortsätter utveckla

MCS erbjuder en ny typ av mobila, stabila och mångsidiga byggnadsmoduler gjorda av kompositer. Och med den här segern öppnas nya möjligheter. Nu kommer MCS, tillsammans med Chalmers Industriteknik och leverantören av materialet grafen, delta i ett projekt för att utvärdera hur grafen kan förstärka MCS hallkonstruktion i komposit för att öppna upp nya internationella marknadssegment.

– Vi har stor tilltro att vi kommer att kunna bygga in många nya och värdefulla egenskaper i vårt hallsystem genom att införa grafen i vår konstruktion och därmed få fler användningsområden för vårt hallkoncept, säger MCS VD Marcus Norström.

Om materialet grafen

Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt, tvådimensionellt skikt. Egenskaperna hos kolatomen i kombination med de fysikaliska effekter som uppstår i skiktet ger upphov till en mängd unika egenskaper. Grafenforskningen belönades med Nobelpriset i fysik 2010 och forskningen inom området har sedan dess exploderat med en rad nya möjligheter som SIO Grafen syftar till att realisera.

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet.

EU:s stora satsning är Graphene Flagship som drivs från Chalmers med en miljard euro over tio år för att grafen ska gå från forskning till praktisk användning.


För mer info se www.mcss.nu och www.siografen.se

Kontakt: Marcus Norström, VD – 0705 54 24 02
Göran Frödin, Styrelseordförande – 0708 13 93 16

Inova
Mobile Composite Solutions är ett av de företag som i tidigt skede fått affärsutvecklings-stöd i Inovas inkubator.

Inova utvecklar människor och affärsidéer till växande företag. För att lyckas med detta har vi ett arbetssätt som bygger på att affärsidéer fångas upp och granskas. Visar det sig att de har potential att bli framgångsrika erbjuds de det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas. Inovas verksamhet är öppen mot alla branscher och samarbete sker med flertalet aktörer inom såväl näringsliv och universitet som offentlig sektor.