Meag Va-System AB

Meag Va-system introducerar nytt system för avvattning med optimal hydraulik i säker betong.

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:15 CEST

Meag Va-systems nya system för avlägsnande av dagvatten från hårdgjorda ytor tillverkas i beständig betong och med körbara betäckningar i segjärn. Systemet bygger på en lösning som innebär att dagvattnet rinner ned genom en gallerförsedd slits och bort via en ledning som företrädesvis byggs av
ALFA Qmax 300/450 eller 500/750. Dessa underhållsfria rör är äggformade vilket medför lång livslängd och stora hydrauliska fördelar som ger optimal linjeavvattning och minimalt drift- och underhållsbehov.

Lösningen ger en grunt förlagd ledning med en körbar flytande betäckning för tung trafik. Beroende på regn och flödesbelastning kan betäckningen placeras i det antal rör som önskas. Den är tillverkad i segjärn med en öppning om 150 x 600 mm i rörets hjässa. Betäckningen med tillhörande skrapring kan höjas med en eller flera passdelar för att reglera fallet i rännan. En av flera fördelar med betongrörets äggformade tvärsnitt är den lilla radien i botten som ger röret en avsevärt bättre självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Rörformen underlättar även vid lastupptagning. Ledningen är en egen bärande konstruktion som anläggs direkt på en packad fyllning och som inte ska undergjutas, understoppas eller kringgjutas. Den bör anslutas till en nedstigningsbrunn med sandfång, med eller utan vattenlås. Systemet med ledning  och sandfångsbrunn är vattentätt och uppfyller de standarder som gäller för avloppsledningar.


 


Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meag.se