Meag Va-System AB

Meag Va-system öppnar nytt försäljningskontor i Göteborg.

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 10:10 CEST

I takt med att byggandet ökar, inte minst i Göteborg, har Meag Va-system nu tillgodosett detta behov genom ett nytt försäljningskontor. På plats centralt i city träffas bland annat Mikael Kinell för att svara upp mot efterfrågan på va-lösningar och produkter i betong.

Vi är ute på arbetsplatserna för att ge tips och råd inför valet att välja bästa va-lösningar. Det ger oss en god möjlighet att genom relationsskapande åtgärder tillgodose snabb tillgång till service och försäljning, säger affärschefen på Meag Va-system, Stefan Karvonen. Som vi ser det är det viktigt att kunna erbjuda specialistkompetens och va-rådgivning på plats när det gäller betongens viktiga roll i ett modernt ledningsbyggande, fortsätter Stefan Karvonen.

Vi ser att efterfrågan på betong ökar och att alltfler inser de många fördelarna med detta natur-material i ledningsbyggandet, jämfört med flexibla alternativ, avslutar Stefan Karvonen.

Mer information om betongens fördelar finns på www.meag.se 

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se