Meag Va-System AB

Meag Va-system, va-specialisten i betong, lanserar ny tungmetallavskiljare

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:47 CET

Meag Va-system tillverkar och säljer den nya avskiljaranläggningen ALFA TA. Stefan Karvonen, som är affärschef, berättar om den nya avskiljaren vars uppgift är att rena dagvatten från tungmetaller. Vår nya produkt är ett bra exempel på hur vi möter kundernas behov och samtidigt visar det vårt fokus på nytänkande och miljöhänsyn, säger Stefan Karvonen.   

Avskiljarna är en serie filterinsatsförsedda betongbrunnar som renar dagvattnet med ett flödefrån 7 till 36 l/s. Kapaciteten kan anpassas genom det antal parallellmonterade insatser som byggs in i brunnen. Betongen ger lång livslängd och säkrar att den står stadigt i underlaget. Brunnen kan med fördel placeras under körbara ytor och den klarar tung trafik. Främsta användnings- områden är vid trafikplatser, vägar och parker-ingsplatser. Där är behovet av att rena dagvattnet från tungmetaller stort. Brunnen samlar upp de stora koncentrationerna av förgiftat vatten och renar det enligt EU:s vattendirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen, MKN.

Meag Va-system har mycket lång erfarenhet av framgångsrika va-lösningar  i betong. Vår  organisation med många kompetenta medarbetare med både bred och djup kunskap är den enda renodlade specialisten i branschen. Vi hälsar fler intresserade yrkeskunder välkomna att testa vår förmåga, avslutar Stefan Karvonen.


 

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meag.se