Köttfri måndag

Meat the truth, sea the truth: filmvisningar och seminarier om köttet, fisket och miljön

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 06:55 CET

Visste du att djurhållningen är en av våra värsta miljö- och klimatbovar och ett av de största hoten mot den globala matförsörjningen? Visste du att decennier av industriellt fiske lett till att hela det globala havsekosystemet är på gränsen till kollaps? Dokumentärerna Meat the Truth och Sea the Truth är måsten för alla som är intresserade av miljöfrågor.

Den 8 och 9 februari är filmernas skapare i Sverige för visningar och seminarier. Missa inte detta unika tillfälle att möta personerna bakom filmen, speciellt inbjudna från Nederländerna.

Genom att lyfta fram den industriella köttproduktionens och det industriella fiskets enorma negativa konsekvenser bidrar Meat the Truth och Sea the Truth till en mer fullständig bild av de problem mänskligheten står inför. Dokumentärerna ger också hopp genom att visa att en så enkel åtgärd som minskad kött- och fiskkonsumtion snabbt kan ge stora vinster för såväl miljön som fattigdomsbekämpningen.

Visningar och seminarier

> Meat the truth

8 februari kl. 18.0021.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

18.00–19.10 Visning av filmen Meat the truth
19.10–19.40 Fika och mingel
19.40–21.00 Seminarium och frågestund med filmens skapare

Öppen visning. Ingen föranmälan behövs. Fri entré. Billig ekologisk, vegansk fika finns till försäljning i pausen. Filmvisningen och seminariet sker på engelska. Arrangörer: Svensk mat- och miljöinformation, ABF Stockholm, Köttfri måndag och Djurens Rätt.

> Seminarium hos Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott
9 februari kl. 15.3017.00, Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, Solna

Föreläsning och frågestund med Karen Soeters och Monique van Dijk Armor från Nicolaas G. Pierson Foundation, som producerat dokumentärerna Meat the Truth och Sea the Truth om köttproduktionens respektive fiskets miljökonsekvenser. Föreläsningen och frågestunden sker på engelska.

Fri entré. Obligatorisk anmälan senast 7 februari till Per-Anders Jande, jande@smmi.nu. Arrangörer: Svensk mat- och miljöinformation och Världsnaturfonden WWF.

> Sea the truth

9 februari kl. 18.0021.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


18.00–19.10 Visning av filmen Sea the truth
19.10–19.40 Fika och mingel
19.40–21.00 Seminarium och frågestund med filmens skapare

Öppen visning. Ingen föranmälan behövs. Fri entré. Billig ekologisk, vegansk fika finns till försäljning i pausen. Filmvisningen och seminariet sker på engelska. Arrangörer: Svensk mat- och miljöinformation, ABF Stockholm, Köttfri måndag och Djurens Rätt.

Kontakt

Bokningar av intervjuer och praktiska frågor:

Marco Espvall, Svensk mat- och miljöinformation

espvall@smmi.nu, 070-312 29 96

Frågor till Nicolaas G. Pierson Foundation:

Monique van Dijk Armor, Internationell evenemangssamordnare och pressansvarig

info@ngpf.nl, +31 20 520 3877

Mer information

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, räknar med att djurhållningen står för 18 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp[1]. I Sverige står köttet få 20 procent av växthusgaserna, enligt forskare på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik[2]. Ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkande. Forskarnas slutsats är att om vi vill hejda klimatförändringarna, så måste vi äta mindre kött.

Filmen Meat the Truth presenteras av Marianne Thieme, ordförande för nederländska Parti för djuren, ett parti som fokuserar på djurrätts-, djurskydds- och miljöfrågor. Filmen utgör ett komplement till tidigare dokumentärer om klimatförändringarna, som Al Gores En obekväm sanning.

Meat the Truth visar att djurhållningen globalt släpper ut mer växthusgaser än alla bilar, lastbilar, flygplan och fartyg tillsammans. Frågor om djurhållningens konsekvenser för vattentillgång och fördelningen av världens livsmedelsresurser tas också upp i filmen.

I slutet av dokumentären presenteras förslag på praktiska lösningar för att hejda klimatförändringarna. Ett exempel är att om alla människor i USA skulle avstå från kött en dag i veckan, så skulle det innebära en årlig minskning av landets växthusgasutsläpp med motsvarande 46 miljoner flygningar tur och retur mellan New York och Los Angeles.

Fisket ett lika stort miljöproblem som köttet

Många studier visar också att människans utnyttjande av de marina resurserna har lett till ett flertal arters totala utrotning och till en dramatisk nedgång bland många arter. Hela 75 procent av de viktigaste marina fiskeområdena är antingen överexploaterade eller fullt utnyttjade, och världshaven har förlorat upp emot 90 procent av de stora fiskarna sedan industrifisket satte fart på allvar för drygt 50 år sedan.[3]

Dokumentären Sea the Truth är en fristående uppföljare till Meat the Truth och fokuserar på det storskaliga fiskets konsekvenser. Ledande forskare menar att om vi fortsätter att fånga fisk i nuvarande takt, så kommer haven vara tomma inom 40 år. Det finns även en stark koppling mellan djurindustrin och fiskerinäringen. En tredjedel av den fisk vi drar upp ur haven blir nämligen proteinfoder för djurhållningen.

I filmen undersöker två unga marinbiologer tillståndet hos vårt största ekosystem under ledning av den holländska parlamentarikern Marianne Thieme. Undervattensfotografen Dos Winkel fångar skönhet i det marina livet och visar på det enorma hot som det utsätts för.

Denna dokumentär visar att utfiskningen och förstörelsen av marina ekosystem har gått för långt för att det ska gå att bedriva hållbart fiske, utan att vi helt enkelt måste sluta fiska tills ekosystemen återhämtar sig.

Mer om filmerna:

www.meatthetruth.nl/en/about-the-film

www.seathetruth.nl/en/about-the-movie

Se Meat the Truth online:

www.youtube.com/watch?v=2uTJsZrX2wI

Se Sea the Truth online:

Del 1: www.youtube.com/watch?v=_Mo7rQBFMfE

Del 2: www.youtube.com/watch?v=-M9epaptBW0

Del 3: www.youtube.com/watch?v=JZg9rcm6guE

Del 4: www.youtube.com/watch?v=EejOcshh54I

Del 5: www.youtube.com/watch?v=B_Xwp3IzK3k

Del 6: www.youtube.com/watch?v=gc6FxfH2Jqw

Del 7: www.youtube.com/watch?v=MEM_opDGXM8

Om Köttfri måndag:

Köttfri måndag är en del av ett internationellt nätverk av kampanjer som arbetar för minskad köttkonsumtion. Läs mer på www.kottfrimandag.se

Om Nicolaas G. Pierson foundation:

Nicolaas G. Pierson Foundation tar fram informationsmaterial och producerar filmer med fokus framför allt på djurhållningens miljökonsekvenser. Läs mer på www.ngpf.nl/en

[1] . Se www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

[2] . Se www.sik.se/archive/pdf-filer-katalog/SR793.pdf

[3]. Se www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Policies/dok-kusthav-havspolicy.pdf