Boss Media AB

Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2007 inbjuder Boss Media till telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 13:22 CEST

Boss Medias delårsrapport kommer att offentliggöras före börsens öppnande onsdagen den 15 augusti.

Boss Media har nöjet att inbjuda till en telefonkonferens onsdagen den 15 augusti kl. 11.00 där Boss Medias VD Michael Hallén och Finanschef Urban Enqvist presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.bossmedia.com innan telefonkonferensen startar.

För att delta i konferensen, vänligen ring 08-505 201 10 fem minuter innan konferensen startar. Notera att riktnumret måste slås för att kunna ansluta till telefonkonferensen.

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter telefonkonferensen på telefonnummer 08-505 203 33, kod 761550.


För mer information, kontakta:
Urban Enqvist, CFO, Boss Media AB, telefon: 0470-70 30 00 eller 070-561 83 95,
e-mail: urban.enqvist@bossmedia.se

Boss Media AB (publ) är en av världens ledande och oberoende helhetsleverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler som persondatorer/internet, interaktiva spelautomater och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt operatörsnära servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på OMX Nordiska börslista (Small Cap/IT). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.com