Boss Media AB

Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden januari-september 2005 inbjuder Boss Media till kombinerad press- och analytikerträff och telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:09 CEST

Boss Media har härmed nöjet att inbjuda till kombinerad press- och analytikerträff och telefonkonferens på Nordic Sea Hotel, Stockholm, konferenslokal Maskinrummet, onsdagen den 26 oktober, kl. 08.30. Boss Medias VD Peter Bertilsson och Ekonomichef Markus Holm presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på svenska. Klockan 11.00 kommer en telefonkonferens att avhållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bossmedia.se i god tid innan telefonkonferensen startar.

Delårsrapporten kommer att offentliggöras innan telefonkonferensen startar och då också finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.bossmedia.se.

För att delta i konferenserna, vänligen ring 08-505 201 14 senast fem minuter innan konferensen börjar för att underlätta att konferensen startar i rätt tid. Du måste alltid slå riktnumret för att kunna delta i telefonkonferensen.

Vänligen meddela eventuell närvaro till press- och analytikerträffen till ir@bossmedia.se.

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter telefonkonferensen på telefonnummer +44 (0)20 7031 4064 eller +46 (0)8 5052 0333, kod 680115 (svensk presentation) och kod 680124 (engelsk presentation).


För mer information, kontakta:
Markus Holm, Vice VD och CFO, Boss Media AB (publ), telefon: 0470-70 30 06 eller 070-953 05 85, e-post: markus.holm@bossmedia.se.


Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.