STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Med anledning av dagens artiklar i Mittnytt

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 17:32 CEST

Med anledning av dagens artiklar och inslag som Mittnytt publicerat kring assistansbranschen och STIL i synnerhet vill vi uppmärksamma att de innehåller direkta faktafel. De artiklar som publicerats baseras inte på den intervju som gjordes idag. Vi anser därför att Mittnytt misskött sitt uppdrag att ge en balanserad syn av det som har hänt.

 STILs verksamhetsansvarige, Katarina Bergwall, har därför framfört följande i ett mail till redaktionen:

”Artikeln som publicerats idag under rubriken ”Företaget visste, lyfte inte ett finger” innehåller grova faktafel.

Det står i artikeln att vi inte lyfte ett finger för att utreda händelsen. När STIL fick kännedom om händelsen startades en utredning med påföljd att de tre assistenterna blev uppsagda.

Det står i artikeln att assistenterna har pratat med mig, Katarina Bergwall, och det är inte sant. Även detta är ett faktafel.

Därefter skriver ni i sista meningen att det inte blev aktuellt för STIL att betala ut ”övertid eller andra kostnader” för insatsen, vad menar ni med den meningen? Vad menar ni med att STIL nöjde sig med detta besked? Vi kan inte förstå vad som syftas med skrivningen?

Det är en direkt osanning att påstå att STIL inte skulle betala för assistanstimmar för att kvinnan själv ersatt assistenterna ur egen ficka. Om ni tagit reda på fakta skulle ni känna till att det i själva verket förhöll sig på ett totalt annorlunda och motsatt sätt än vad som påstås i er artikel.

Sist men inte minst, skulle vi gärna se att SVT föregick med gott exempel och inte formulerar sig såsom ni gjort när ni skriver om personer med funktionsnedsättning. Att ni uttrycker er i form av ”en hjälplös funktionshindrad” och ”svårt sjuka” visar med all önskvärd tydlighet att ni sätter ”offer-kofta” på en hel grupp människor!”


STIL är en ideell förening utan vinstintresse. Våra avgifter för administration är låga och vårt övergripande mål är att öka våra medlemmars livskvalitet.Vår grundtanke är att den som har assistans också ska styra STILs arbete. Alla som är arbetsledare har rösträtt och bara den som använder personlig assistans får sitta i vår styrelse; ingen utomstående ska bestämma över oss eller tjäna pengar på oss. Läs också mer om föreningen STILs helägda icke-vinstdrivande kooperativa serviceaktiebolag här.