Landstinget i Värmland

Med anledning av diskussioner om mammografiscreening i Kristinehamn.

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 15:53 CET

Den styrande majoriteten inom Landstinget i Värmland ställer sig bakom beslutet att utöka erbjudandet om mammografi till att omfatta kvinnor redan från 40-års ålder.

Mammografiscreening är en frivillig hälsoundersökning och är ett erbjudande till kvinnor mellan 50 och 69 år. Avgift 150 kronor som inte ingår i högkostnadsskyddet. Undersökningen görs med 18 månaders mellanrum. Bortfallet har hittills varit cirka 15 procent som alltså valt att avstå.

I motionssvar har landstinget bejakat möjligheten att utöka erbjudandet till fler åldersgrupper i första hand till kvinnor mellan 40 och 49 år därefter kvinnor över 70 år.

Förra året i maj tog LS beslut om att digitalisera verksamheten. Det betyder att verksamheten skall gå från ”filmer och framkallningsvätskehantering” till att arbeta med digitala bilder.

Landstingets röntgenutrustningar är inte bara omoderna utan också gamla. Därav beslutet att digitalisera. Dessutom är det en viktig arbetsmiljöfråga för personalen att gå över till modern teknik. Det innebär också att kvinnorna får lägre strålning vid digitala undersökningar.

Länsledningen för radiologin har tagit beslut om att ersätta 7 enheter med 4 för att reducera kostnaderna för inköpen. Varje enhet kostar cirka 4 mkr.

Under senaste tiden har en process pågått inom mammografiverksamheten för att fasa ut det gamla tunga systemet till det nya. I den processen kommer verksamheten temporärt att upphöra vid sjukhusen i Säffle och Kristinehamn.

All personal som skall hantera mammografiscreening är nu samlad i en enhet med placering i Karlstad men med tjänstgöring i hela länet.

Planerna är nu följande:

Under en övergångstid erbjuds kvinnorna screening i Karlstad medan verksamheten fortsätter som hit-tills i Arvika och Torsby.

Efter införandeperioden av den digitala utrustningen är det en öppen fråga om verksamheten skall starta igen i Säffle och Kristinehamn. Det beror på om hur många kvinnor som kommer att åka till Karlstad.

Det planeras att starta en mobil enhet för screening utanför Karlstad. Länsledning har ännu ej tagit ställning till på vilket sätt detta skall ske. Det finns i princip två vägar att gå:

Själva utrustningen placeras under några månader i en särskild lokal på respektive sjukhus

En mobil enhet står utanför sjukhuset och kopplas på med alla nödvändiga sladdar

Kvarstående frågor är bl.a.

Kan kvinnorna få åka till Karlskoga om de så önskar?

Kan Landstinget i Värmland erbjuda kvinnorna screening i Västra Götaland om de så önskar?

Möjligheten att flytta speciella/specifika radiologiundersökningar till Säffle och Kristinehamn undersöks också för närvarande.

En viktig fråga för radiologin är också klara att utöka MR undersökningarna i länet.

Catarina Segersten Larsson

Kontakt:

Catarina Segersten Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, tel: 0703-49 41 32