Näringsdepartementet

Med anledning av TT: s uppgifter om EG-kommissionen och Vaxholmsmålet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:39 CEST

Med anledning av TT: s uppgifter om EG-kommissionen och Vaxholmsmålet, säger arbetslivsminister Hans Karlsson:

- EG-domstolen kommer så småningom att ge alla medlemsstater och EG-kommissionen tillfälle att yttra sig i målet. Kommissionen har ännu inte, så vitt jag vet, formulerat sitt yttrande.

- Den svenska regeringen förbereder nu sitt yttrande i målet. Regeringen kommer att argumentera för att den svenska modellen är förenlig med EU: s regelverk, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26