Stockholms Läns Landsting

Med fokus på patienten och resenären (s)

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:42 CET

300 miljoner kronor mer till sjukvården med särskilda satsningar på närsjukvård och cancervård och vård för äldre. Fortsatt utökad kollektivtrafik med intäkter från trängselavgifterna.

En låg enhetstaxa på kollektivtrafiken och färdtjänsten i länet. Det är några av huvudpunkterna när socialdemokraterna idag presenterade sin budget för Stockholms läns landsting.

Vården är i fokus i socialdemokraternas budgetförslag för Stockholms läns landsting 2007. Utöver den borgerliga majoritetens förslag till budget tillförs 300 miljoner kronor. 170 miljoner av dessa används för en satsning på utbyggnad av närsjukvården. 100 miljoner kronor anslås i en satsning på cancervården. Medel avsätts också för att stärka barn- och äldrevården.

– Landstingets ekonomi är idag stark och det finns ingen anledning att vara så snål mot sjukvården som de borgerliga partierna valt att vara. Istället för att satsa resurser hos patienterna där de behövs, väljer de borgerliga partierna att gömma 300 miljoner kronor i vad som bara kan vara en skattesänkningsfond. Det är dålig politik för vården och för alla stockholmare, säger oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.

Socialdemokraterna vill också att tilläggstrafiken från trängselavgiftsförsöken ska återinföras när trängselavgifterna kommer tillbaka. Ett oförändrat pris på SL-kortet och bibehållen enhetstaxa på enstaka resor är också del i en politik där kollektivtrafiken ges en rättmätig plats som tillväxtskapare och miljöbevarare. Enhetstaxa införs också i färdtjänsten.

– De borgerliga partierna i regionen är överkörda av en regering som lägger ner Citybanan och som är så trångsynta att de bara satsar resurserna från trängselavgifterna på vägar. Detta kommer skapa trafikkaos i Stockholm när bilisterna tvingas in i en underdimensionerad kollektivtrafik. Vi socialdemokrater satsar på en kollektivtrafik som är rättvis och med ett lågt enhetligt pris i hela länet. Med vår politik är Stockholm bättre rustad att uppfylla de nationella miljömålen, fortsätter Ingela Nylund Watz.

– Satsningen på enhetstaxa i färdtjänsten vill jag särskilt lyfta fram eftersom det är en reform där färdtjänstens koppling till kollektivtrafiken lyfts fram och är gynnsam för de grupper som nästan alltid kommer sist när regionens trafik ska byggas ut, avslutar Ingela Nylund WatzPresskontakt: Magnus Ljungkvist, Pressekreterare, 070-737 41 74