Optilon AB

Med hjälp av Optilon satsar Culinar på bättre service till sina kunder

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 07:31 CET

Under 2017 satsar Culinar ytterligare på sina kunder genom att förbättra servicenivån och minska ledtiderna. Till sin hjälp i planeringsarbetet samarbetar de med Optilon.

Culinar initierar 2017 ett projekt tillsammans med Optilon för implementering av process och beslutsstöd för huvudplanering och produktionsplanering. Målet med implementeringen är att öka produktiviteten genom minskade ställtider, ytterligare förbättra servicenivån och över tid möjliggöra minskade ledtider mot kund.

”Vi har under en tid sett behovet av systemstöd för huvudplanering och produktionsplanering för vår fabrik i Fjälkinge. Efter en utvärdering av teknologi och leverantör föll valet på vår partner inom planeringsområdet, Optilon. Gemensamt har vi målsättningen för 2017 att ta Culinars planeringsprocess till nästa nivå och möjliggöra för ökad transparens, bättre framförhållning och reducerad kostnad genom produktivitetsförbättringar, minskad PIA och minskade lagernivåer. För våra kunder kommer det innebära både förbättrad service och över tid kortare ledtider” säger Martina Bärnheim, Supply Chain Manager, Lyckeby Culinar AB

”Efter ett antal års samarbete med Culinar där fokus legat på utveckling av företagets efterfrågeplanering och lageroptimering för att förbättra servicenivån, ligger det nu helt rätt i tiden att implementera nya processer för huvudplanering och detaljplanering inom produktion. Vi ser en tydlig branschtrend med fokus på servicenivåer och tillgänglighet samt reducerade ledtider. Där kan Optilon genom innovativ teknologi och lång erfarenhet hjälpa våra kunder att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.” säger Jim Thulin, Business Area Manager Food & Beverage, Optilon

Om Lyckeby Culinar AB

Lyckeby Culinar AB är ett svenskt livsmedelsföretag som erbjuder kunskap, produktutveckling och ett stort sortiment av ingredienser - kryddor och unika krydd- och ingrediensblandningar - till livsmedelsindustrin på den nordiska marknaden.

Culinar ingår i Lyckebykoncernen som ägs av omkring 600 lantbrukare genom Sveriges Stärkelseproducenter Förening. Inom koncernen finns systerbolag och säljkontor i Danmark, Norge, Lettland, Polen, Tjeckien, Ryssland och Kina samt distributörer i Europa, USA, Asien och Australien.

Optilon skapar affärsvärde för företag inom tillverkning och handel genom oberoende lösningar baserade på applikationer för planering och optimering av försörjningskedjor. Företagets konsulter är specialister och jobbar inom tre huvudområden; Supply chain design, Service optimization och Supply chain planning.

Optilon är ett nordiskt företag grundat 2005 i Sverige med kontor i Sverige, Finland och Danmark.