Näringsdepartementet

Med it blir skolan en del av informationssamhället

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:45 CET

På måndag är det dags för det fjärde rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet är it i skola och undervisning.

Skolan måste vara en del av informationssamhället. För att det ska ske måste vi tydliggöra en ambition och förhålla oss till olika roller hos stat, kommun och företag, och hos lärare, skolledare och föräldrar.

Oftast avses med it i skolan frågan om elevers tillgång till datorer och användningen av datorer i undervisningen. I någon utsträckning förekommer också frågan om lärares tillgång till datorer för sitt arbete och kommunikation med föräldrar. Däremot är det sällan som det diskuteras användning av it som hjälpmedel för en effektiv administration av skolan.

Dessa tre frågor hänger samman, menar Anna-Karin Hatt. –Jag önskar att rundabordssamtalet ska handla om hur it kan användas i varje del av skolans verksamhet, för en effektiv administration som ger skolledare tid för sitt pedagogiska uppdrag, för att ge lärare stöd för sitt arbete att kommunicera med föräldrar, planera sin undervisning och genomföra den i mötet med eleverna.

Arbete med rundabordssamtal på temat it i skola och undervisning sker inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital Agenda för Sverige – en ny nationell it-strategi.

På webbplatsen www.regeringen.se/digitalagenda finns mer information om arbetet med den digitala agendan och där finns också möjlighet att lämna synpunkter på agendans innehåll.

Rundabordssamtalet kommer att webbsändas.

Tid: Måndag 21 februari 2011, kl. 14.00-17.00
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Media välkomnas att följa rundabordssamtalet.
Kontakta pressekreterare Jonas Johansson på 072-208 22 71.