SKTF

Med nystartsjobb också i offentlig sektor blir det fler kvinnor!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 11:30 CET

SKTF-tips till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Med nystartsjobb också i offentlig sektor blir det fler kvinnor!

Regeringens nystartsjobb visar sig nu framför allt gå till arbetslösa män. Hela 70 procent av de hittills förmedlade nystartsjobben har gått till män. Detta trots att konjunkturuppgången nu också gör att arbetslösheten bland män sjunker snabbare än arbetslösheten bland kvinnor.

SKTF har redan innan nystartsjobben infördes påtalat att man vill att dessa också ska kunna genomföras i offentlig sektor. Idag kan bara företag i privat sektor använda sig av nystartsjobb.

- Öppna upp nystartsjobben också för offentlig sektor, då kommer jämställdheten att öka och fler kvinnor att kunna få ett nystartsjobb, säger SKTF:s förbundsordförande Eva Nordmark.

Det ger möjlighet att öka servicen och kvaliteten. Dessutom får offentlig sektor möjligheten att underlätta det generationsskifte man står inför med många pensionsavgångar och ett stort rekryteringsbehov.

- Det skulle vara bra, inte bara för de arbetslösa kvinnorna, utan också för offentlig sektor och vår gemensamma välfärd. Det finns stor erfarenhet hos kommun och landsting att ta emot personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och jag har förstått att det finns mycket positiva erfarenheter, avslutar Eva Nordmark.

För ytterligare kommentar kontakta Eva Nordmark, 070-624 13 11

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil: 070-255 13 37
Pressekreterare Ann-Marie Prhat. Mobil: 070-240 95 96

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se sktf@sktf.se