Svenska kyrkan

Med och utan amen - 292 böner om livet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 14:00 CEST

Bönewebben har blivit bönepocket med titeln /be. En liten bok vars innehåll, 292 böner, griper tag i sin läsare. Varje bön, med eller utan amen, är en berättelse om livet i Sverige i vår tid. /be finns i bokhandeln till allhelgona.

-          /be är en bok som alla kan känna igen sig i, en bok som berör. Varje bön är en egen berättelse om någons liv under några månader 2009-2010, säger Marianne Ejdersten, enhetschef för nationell kommunikation i Svenska kyrkan.

-          Vi ger ut boken för att lyfta fram bönen i vårt samhälle, inspirera till bön via bönewebben och visa att det inte behöver vara svårt, säger hon.

De 292 bönerna i boken handlar till största delen om människors familj och vardag, om våra liv och känslor.

– Några vill så gärna bli gravida, andra vill hälsa till någon som dött eller tacka för det barn som fötts. En är rädd och ensam, en annan vill ha någon att dela livet med. Våld av olika slag lyser igenom här och var också men det uttrycks också tacksamhet över fredagspizzan och över stöd och hjälp från Gud, beskriver Marianne Ejdersten innehållet.

Bönerna i /be är ett urval av cirka 35 000 böner på bönewebben som öppnades i augusti 2009. De ser ut som människor har skrivit dem. Stor och liten bokstav, talspråk, dialekt – allt för att låta de ursprungliga rösterna komma fram. Dock har egennamn och datum tagits bort för att hålla bönerna anonyma.

-          Vi ville göra boken tillgänglig för så många som möjligt och pocketformatet är lättare att hantera än inbundna böcker. På samma gång vill vi visa att bönen inte behöver vara så högtidlig. Man kan till och med sms:a sin bön till bönewebben, säger Marianne Ejdersten.

-          Dessutom skänker man 15 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete när man köper boken.

Boken kan beställas via www.verbum.se

Mer om bön och kristen tro finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/omtroochliv och om

Svenska kyrkans internationella arbete på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Den som köper /be bidrar också med 15 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete och tre projekt: ett projekt för en dövskola i Etiopien, till två gatubarnprojekt i Indien respektive Filipinerna.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, 018-16 96 06, 070-576 3998. Pressjour 018-16 94 75.