Kultur i Väst

Med rätt teknik behövs inte ballar av stål! Unga kvinnliga filmare sökes till mentorprogram med professionella filmare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:00 CET

Nu startar Kultur i Väst en satsning på unga tjejers filmskapande! Med fokus på att bredda kompetensen inom tekniken i filmproduktion vill vi bidra till att fler unga tjejer och kvinnor söker sig till filmbranschen på allvar. Under våren kommer vi att erbjuda en serie workshops och ett mentorprogram med professionella filmarbetare för unga kvinnliga filmare under 27 år.

Med projektet syftar vi till att höja kompetens och know how inom teknik (foto, ljud, ljus och after-effects). Oavsett framtida yrkesroll tror vi att en höjd teknikkompetens bidrar till bättre filmskapande. De medverkande i projektet kommer att erbjudas workshops under våren, mentorprogrammet med erfarna professionella filmarbetare tar avstamp i dem och fortsätter in på hösten.

Genom upplägget vill vi dels avdramatisera tekniken och öppna upp för de möjligheter ett ökat kunnande innebär, men även koppla ihop oetablerade med etablerade filmare, för möjliga samarbeten och nya nätverk i framtiden.

Fler kvinnor behövs i den svenska filmbranschen
Västra Götaland är en av pilotregionerna i Svenska Filminstitutets satsning på regionala växthusprojekt för att stödja unga kvinnors filmskapande. Bakgrunden är kulturdepartementets hearing sommaren 2010, där kulturministern bjöd in till branschmöte och diskussion om jämställdhet i svensk filmproduktion. Ett resultat ifrån detta är att Svenska Filminstitutet fick särskilda medel att dela ut som stöd till verksamheter ute i landet. Syftet med stödet är att lyfta fram talanger och drivkrafter hos unga kvinnliga filmare och göra en insats för att bidra till utveckling.

Vi söker unga kvinnliga filmare
Med statistik från Frame, den regionala uttagstävlingen till Novemberfestivalen, ser vi att unga tjejer inte anmäler sina filmer i samma utsträckning som killar. Resultatet är att vi får färre berättelser, många tjejer kommer aldrig utanför den privata sfären med sina filmer, allt färre fortsätter senare professionellt. Könsfördelningen i många filmproduktioner visar män i klar majoritet på tekniska yrkeskategorier, kvinnor överrepresenterade inom scenografi, attribut, kostym och mask.

Nu söker vi unga kvinnliga filmare som vill delta i projektet och tar emot intresseanmälningar i form av  personliga brev, senast 25 mars.

Information finns även på www.fokusfilmteknik.wordpress.com

Dokumentation från Kulturdepartementets branschmöte
http://www.regeringskansliet.se/sb/d/8147/a/152068

Svenska Filminstitutets satsning på regionala växthusprojekt kring unga kvinnliga filmare
http://www.sfi.se/sv/varastod/Regionala-stod/egetskapande

För mer information eller ansökan kontakta
Anna-Karin Johansson på Kultur i Väst

Telefon +46 (0)737 72 39 85
E-post anna-karin.johansson@kulturivast.se
www.kulturivast.se


Kultur i Väst
SE 405 44  GÖTEBORG
Besöksadress: Rosenlundsgatan 4

org nr: 232100-0131

Nu är vi Kultur i Väst
Regionbiblioteket, Musik i Väst och Konst- och kulturutveckling har samlats under ett tak, som kulturförvaltningen Kultur i Väst. Vi arbetar för att utveckla och stärka kulturen i Västra Götaland. I uppdraget ingår bl a att vi arbetar med det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se om hur vi kan samarbeta för ett attraktivt kulturliv.