Meag Va-System AB

Med smart lösning från Meag Va-system avtappas och lagras den avskiljda oljan i en separat behållare.

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 11:05 CEST

Lösningen innebär att man kompletterar sin oljeavskiljare med den nya produkten som kontinuerligt tömmer vätskeytan på olja. Den är en sorts dekanteringsutrusning eller oljeläns. En liten och lättplacerad produkt utan filter vilket gör den relativt underhållsfri. Allt som krävs är ett borrat hål för 50 mm rör i nivå med utloppet samt en brunn eller valfritt kärl på utsidan som lagrar oljan. Det medför att ytterst lite olja finns i oljeavskiljaren och risken för urspolning i avloppsnätet minimeras. Oljelänsen är delvis ett alternativ till en så kallad by-pass lösning som säkerställer funktionen vid höga flöden. Den färdiga lösningen ger minskad driftskostnad, förenklad skötsel och övervakning.                           Kontakta närmaste säljkontor via www.meag.se  för ytterligare information.

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se