Meda AB

Meda gör strukturaffär med Pharmalink

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 12:16 CEST

Meda förvärvar hela produktportföljen från Pharmalink. Genom denna affärsöverenskommelse utökar Meda sitt
produktutbud främst inom området sjukhusläkemedel. De övertagna produkterna är medicinskt värdefulla och
väletablerade läkemedel som t ex Macrodex, Carboplatin, Epirubicin, Promiten och Biosol. Omsättningen beräknas
på årsbasis uppgå till ca 70 MSEK. Överenskommelsen innebär att Meda övertar Pharmalinks produkter (14 st) på
marknaden och ett antal produkter (7 st) som befinner sig i registreringsfas. I överenskommelsen mellan företagen
har Meda en s k ”first option right” till nya produkter. Pharmalink koncentrerar sin verksamhet och övergår till att bli
ett utvecklingsbolag.
Köpeskillingen utgörs dels av en kontantbetalning på 55 MSEK och dels av en riktad emission på 482 759 aktier
vilket i Meda motsvarar ett ägande på 5,5%. Den sammanlagda köpeskillingen beräknad på Medaaktiens dagskurs
uppgår därmed till omkring 100 MSEK. Medas styrelse har ett bemyndigande från bolagsstämman att utge högst 1
644 420 nya aktier i form av en riktad emission för förvärv av företag, verksamhet, produkträttigheter eller dylikt.
Efter överenskommelsen med Pharmalink kvarstår 1 161 661 aktier av detta bemyndigande.
”Förutom en mycket intressant produktportfölj som ligger helt i linje med Medas strategi att ytterligare förstärka vårt
affärsområde Pharma så innebär överenskommelsen med Pharmalink ett strukturinitiativ för den i Sverige
kvarvarande läkemedelsindustrin”, säger Anders Lönner, VD Meda.
”Pharmalink kan nu helt koncentrera sin verksamhet och bättre finansiera utvecklingen av främst två nya projekt
som befinner sig i investeringsfas. Meda har en stark marknadsföringsorganisation vilket var avgörande för vår
överenskommelse”, säger Bengt Julander, Styrelseordförande Pharmalink.
Meda bedömer att effekten av affären med Pharmalink kommer att påverka rörelseresultatet för helåret 2003
positivt med ca 10 MSEK.
__________________________________________________________________________________________
För mer information kontakta:
Meda Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00
Pharmalink Bengt Julander, Styrelseordförande tel. +46 8 587 718 00
MEDA AB (publ) – det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria
läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Norden, England, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på
Stockholmsbörsen.
Pharmalink AB – är ett specialty pharmabolag som utvecklar och marknadsför specialistläkemedel i samarbete med
svensk sjukvård.