Meda AB

Meda utökar samarbetet avseende Axorid

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 10:15 CET

Meda utökar samarbetet med det franska forskningsbolaget Ethypharm avseende Axorid till att inkludera marknader som Östeuropa med Ryssland och Turkiet. Meda har sedan tidigare marknadsrättigheter för denna patenterade kombinationsprodukt i Central- och Västeuropa.

Axorid består av de välkända och välanvända läkemedelssubstanserna ketoprofen, en NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) för behandling av reumatiska sjukdomar, och omeprazol, en syrareducerande protonpumpshämmare. Axorid kan förebygga de magbiverkningar som NSAID läkemedel kan ge upphov till. Dessutom kan behandlingsföljsamheten förbättras då Axorid bara behöver tas en gång per dag.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 40 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.