Länsstyrelsen i Östergötlands län

Medalj och diplom för hedervärda kulturinsatser

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:57 CEST

En kulturbevarande insats kan se ut på många olika sätt, men gemensamt för dem alla är ett brinnande engagemang. Under lördagens årsstämma premierade Fornminnes- och museiföreningen tre östgötska kulturinsatser som sträcker sig från klosterforskning till stenbyggnadsteknik.

Föreningen Askeby kloster tilldelades föreningens diplom för sin forskning kring klostret i Askeby, samt för användandet av ny datateknik som ska göra den nya kunskapen mera lättillgänglig. Diplom delas också ut till Landeryds hembygdsförening för deras synnerligen livaktiga och varierande verksamhet som vänder sig till både gammal och ung.

Sune Ljungstedt förärades föreningens guldmedalj för en 50-årig gärning som kulturhistoriker i Östergötland. Genom sin privata forskning har Sune tillfört ny kunskap om framförallt äldre stenbyggnadsteknik och bearbetning av stenföremål såsom dopfuntar, gravhällar och gravstenar. Han är dessutom alltid villig att dela med sig av sin gedigna kunskap till såväl kollegor som allmänhet.

- Fornminnesföreningen med anor från 1860-talet har fortfarande en aktiv verksamhet, mycket tack vare sina eldsjälar, säger föreningens ordförande och tillika landshövding Björn Eriksson. Dagens medaljör liksom mottagare av diplom är sådana som för föreningens traditioner vidare.

För mer information kontakta:
Fornminnesföreningens ordförande, landshövding Björn Eriksson, tfn: 0706-26 46 06