Svenska Heraldiska Föreningen

Medalj till Candréus

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 12:27 CET

Cecilia Candréus får medaljen för sin avhandling om (heraldisk) textilhistorik i allmänhet och begravningsfanor i synnerhet. Motiveringen lyder: "Med oförskräckt detaljskärpa och sociopsykologisk skarpsyn är Cecilia den första som disputerat inom ämnet textilvetenskap. Ingående och djuplodat går hon igenom stort som smått. Broderiteknik och material varvas med upphandlingsförfaranden, ceremonier och sociala frågeställningar där bland annat kyrkan står i centrum som arenaför denna företeelse."

– En fantastiskt mångfasetterad belysning av dennasedvänja, där de ståtliga heraldiska utanpåverken sätts in i en djuplodad kontext, säger Henric Åsklund.

Avhandlingen heter ”De hädangångnas heraldik: en studie av broderade begravningsfanor ca 1670-1720” och kom 2008.

Den andra förtjänstmedaljen tilldelas tidigare heraldiske konstnären vid Riksarkivet, Vladimir A Sagerlund från Farsta, för hans stora heraldiska produktion vid statsheraldikerämbetet. Motiveringen till medaljen lyder "Hans vapenbilder präglas av en självsäker naturalistisk framställning och heraldisk tydlighetförenad med en modernt driven stil. Han har en djärv nyskapande blick in i framtiden i synnerhet i form av hans senaste produktion vapenteckningar som gjorts med stöd av den nya digitala tekniken."

– Vladimir har definierat en renodlad vapenframställning som lämpar sig ypperligt för de offentliga vapnen, där tydlighet och elegant återhållsamhet är ledstjärnor, säger Henric Åsklund.

 

Förtjänstmedaljen instiftades 2002 och bland tidigare mottagare finns fil. dr Jan Raneke, f.d. statsheraldikerna fil. lic. Jan vonKonow och fil. dr Clara Nevéus.

Svenska Heraldiska Föreningen är en ideell förening som arbetar för att upplysa om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningen bildades 1976 och har närmare 500 medlemmar.

Läs mer på www.heraldik.se

För mer information, kontakta:

Henric Åsklund, ordförande

070-381 6035

henric@heraldik.se

 

Stefan Bede, informationsansvarig

0705-52 18 65

bede@heraldik.se