Landstinget Gävleborg

Medarbetare prisade

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:09 CET

I samband med årets sista möte i landstingsfullmäktige delas alltid flera priser ut till medarbetare som utmärkt sig under de gångna året.

Årets medarbetare
För femtonde gången har Linkonpriset delats ut till ”Årets medarbetare” inom landstinget. Denna gång tilldelas ”Team Vågen” priset. ”Team Vågen” är Psykiatriska klinikens och Gävle kommuns samarbetsprojekt för patienter med diagnosen svår emotionellt instabil personlighetsstörning.

Motiveringen lyder: ”Team Vågen har sedan starten 2003 visat att det med teamarbete, en väl genomtänkt vårdidé och kompetenta medarbetare går att förbättra situationen för en mycket svårbehandlad grupp patienter som sjukvården tidigare varit illa rustad för att hjälpa på ett bra sätt.
Teamets arbetssätt har spridit sig i den övriga organisationen och gjort arbetet med denna patientgrupp enklare, roligare, effektivare och mera framgångsrikt. Projektet är också ett exempel på att det går att åstadkomma lyckade samarbetsprojekt mellan kommun och landsting”.

De medarbetare som ingår i Team Vågen är Carina Östergren, Tomas Eklund, Stefan Furuskog, Andreas Claesson, Ann-Christin Carlsdotter-Ryttberg, Sofia Olsson, Kent Johansson, Annika Östbom och Märith Troeng.

Årets miljöarbete
Landstingets miljöpris ”Fröhuset ” har tilldelats Anestesikliniken i Hudiksvall och Folktandvårdskliniken i Valbo som under året arbetat med att införa ett miljöledningssystem.
Motiveringen är. ”Klinikerna har med sina pilotprojekt öppnat vägen för andra verksamheter som i fortsättningen vill inför miljöledningssystem i sina verksamheter. Klinikerna har och kommer också att med sitt arbete skapa en positiv syn på Landstingets miljöarbete.
Båda klinikerna har genomfört införandet med stor entusiasm och klarat av revisionerna med bravur.”

De medarbetare som prisats är Erik Berglind, Henrik Numelin, Inga-Lill Bergsman och Kristina Israelsson från anestesin i Hudiksvall samt Runo Mattson, Anna Sånefjäll och Per Jansson från Folktandvården i Valbo.

Årets handledare
”Årets handledare” tilldelas ett kristalläpple. Det delas ut till den läkare som har visat särskilt stor inlevelse och entusiasm vid handledning av AT- eller ST-läkare under det gångna året. Jury är den lokala styrelsen i SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, i Gävleborg. Kristalläpplet är designat av Gunnar Cyrén. Äpplet symboliserar kunskapens frukt och kristallen det som måste slipas för att nå fulländning.

Kristalläpplet har i år tilldelats Gunnel Svedmyr vid BUP-mottagningen i Hudiksvall. Motiveringen lyder: ”Gunnel tar sin uppgift som handledare på största allvar och gör en mycket bra insats, oavsett om hon handleder en AT-läkare, ST-läkare eller auskulterande läkare.
Gunnel visar ett stort intresse och engagemang som handledare och har alltid vårt bästa för ögonen. Hon är mån om att vi får omsätta inhämtade teoretiska kunskaper i praktiken och jobbar också aktivt för att vi ska få den vidareutbildning vi behöver. I detta är hon inte bara en god handledare utan också en viktig förebild.”