Chria Handelsbolag

Medarbetaren är organisationens främsta marknadsföringskanal!

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 07:45 CEST

Employer branding är ett modeord inom management och organisationsforskning idag. I denna nya ekonomiska era förväntas vi i allt större utsträckning ta personligt ansvar för våra individuella karriärer. Fråga nästa generations nyckelkompetenser, och lojalitet är inte det första som förs på tal. Att byta arbetsgivare är idag snarare en regel än ett undantag. Kostnaderna som detta genererar för företag är nästan ogripbara. Inte konstigt att organisationer som Manpower, Proffice och Adecco m.fl.  ständigt blomstrar. Som en reaktion har employer branding fått allt större genomslagskraft. När till och med försvenskade varianter på beteckningen börjar poppa upp, då vet man att trenden är ett faktum. Eller vad sägs om "arbetsgivarmärke"....

Frågan som lyfts upp idag är främst hur organisationer ska kunna skapa en koppling mellan extern image och intern identitet. Detta har medfört att forskningen allt mer fokuserat på att bygga en bro och förena praktiker och forskning mellan marknadsföring och HRM. Det är denna förening som gett upphov till begreppet employer branding. I denna begreppsbildning innefattas ett felaktigt antagande. Ett antagande om att den externa imagen skapas av marknadsföringsaktiviteter och den interna identiteten av HRM. Resultatet har blivit en alldeles för stor fokusering på hur man ska marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare utåt.

Forskning visar tydligt att den främsta kanalen som kommunicerar en organisations attribut gentemot potentiella medarbetare inte är marknadsföringsaktiviteter, utan nuvarande anställda. Det är dessa personer som är kulturbärarna. Så starta inte med att marknadsföra er som en attraktiv arbetsgivare utåt. Börja med att marknadsföra er som en attraktiv arbetsgivare gentemot era anställda. Eller rättare sagt, börja med att bygga upp en gemensam värdegrund som representerar de värderingar och förhållningssätt som just er organisation förespråkar. Framgångsrika organisationer är de som kan skapa, tydliggöra och förankra en representativ värdegrund eller identitet som organisationen vill att både nuvarande och potentiella medarbetare ska identifiera sig med.

Vill du veta mer om hur Chria jobbar med dessa frågor? Gå in på www.chria.se eller kontakta oss på info@chria.se.