Botkyrka kommun

Medarbetarna i Botkyrka kommun alltmer nöjda med jobbet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:25 CET

Åtta av tio medarbetare i Botkyrka kommun trivs på jobbet. De allra flesta upplever också sitt arbete som meningsfullt och engagerande. Det visar kommunens medarbetarundersökning där alla anställda fått möjlighet att svara.

Trivseln bland Botkyrka kommuns 6000 medarbetare ökar. Medarbetarmätningen för 2009 visar toppresultat när det gäller nöjdhet och inflytande. Det så kallade NMI, Nöjd MedarbetarIndex, hamnade på 69 procent jämfört med 67 procent året innan.

Snittet för landets kommuner ligger runt 60 procent.

- Det är ett starkt kvitto på att kommunen generellt sett är en god arbetsgivare. Och det är viktigt inte minst i konkurrensen om framtidens medarbetare, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande.

Nästan nio av tio medarbetare anser att deras arbete engagerar och är meningsfullt.

- Det är verkligen glädjande att så många upplever sina arbetsuppgifter som engagerande – det innebär att vi tar tillvara våra medarbetares kompetens på ett bra sätt, säger Katarina Berggren.

Upplevelsen av inflytande och delaktighet är viktiga faktorer för att trivas på jobbet. Och även här visar undersökningen höga siffror. Enkäten visar också att medarbetarna genomgående tar ansvar för sin hälsa och utveckling Man tycker i regel att samarbetet är bra, att chefen visar uppskattning och är tydlig med krav och förväntningar.

- Vi ligger bra till på våra målområden Ledarskap, Inflytande och Trivsel. Att satsa på utveckling, både av ledare och av organisation, lönar sig, påpekar Katarina Berggren.

Även om de allra flesta uppskattar sitt arbete, så anser nästan hälften att de arbetar för mycket. Endast 51 procent anser att ”arbetsinsatsen är rimlig”.

- Det är naturligtvis inte bra, säger Katarina Berggren. Här ska vi jobba kreativt för att hitta ännu bättre sätt att organisera arbetet och uppnå en rimlig arbetsbelastning.

- Det finns uppenbarligen en grupp medarbetare som är starkt engagerade i jobbet men inte lika nöjda med sin arbetssituation. Blir de nöjdare minskar risken för frustration till förmån för motivation.

Botkyrka kommun har cirka 6000 medarbetare, av vilka 81 procent besvarade enkäten. Frågorna berörde bland annat ledarskap, delaktighet, trivsel och hälsa.

Medarbetarenkäten ger underlag för kommunens fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete på alla nivåer.

 

För mer information kontakta gärna

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, 070-8861296, katarina.berggren@botkyrka.se

Lena Hadad, hr-chef, 08-530 61520, lena.hadad@botkyrka.se

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. Botkyrka – långt ifrån lagom.

www.botkyrka.se