Consultatum AB

Medarbetarnas motivation ignoreras som en stark påverkande faktor för värdebaserad vård!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2015 11:34 CEST

I förra veckan deltog Consultatums grundare och VD Liam Ulvhag i en paneldebatt i Stockholm om värdebaserad vård. Liam menar att panelen helt ignorerade det faktum att för att få en värdebaserad vård behövs ett ledarskap som förstår att medarbetarnas motivation har en enormt stor påverkan på kvaliteten i processerna.

- Att ignorera medarbetarnas motivation och ignorera forskning om motivation som bedrivits sedan 40-talet är för att vara ärlig korkat säger Liam.

Forskning som presenterades att en kirurg blir skickligare ju flera operationer man genomför inom ett visst område är inte så förvånande utan borde vara helt självklart utan någon längre tids undersökning fortsätter Liam. När Liam förde fram i panelen att det borde vara av intresse att se på patienters välmående efter operationer och jämföra detta med resultatet av medarbetarundersökningar var intresset ljumt från panelen.

- Vad har det med saken att göra? Vi har gjort mycket för personalen på sjukhusen menade panelen.

Faktum är att personalen på sjukhus arbetar i en otrolig stressig miljö. Många yrkeskategorier är underbetalda och dessa människor arbetar i just de processer som man mäter när man analyserar om vården är värdeskapande. Inom sjukvården får läkare och kirurger långa utbildningar inom medicin, kirurgi och så vidare men ytterst lite tid läggs på ledarskap.

- Sjukhusen är ofta gammalmodig i deras ledarskap. Kulturerna är alldeles för hierarkiska. Medarbetare åsikter och idéer ignoreras eftersom de inte är de högst utbildade inom verksamheten säger Liam. En chef som inte lyssnar på en medarbetare riskerar att ignorera viktigt information som äventyrar patientsäkerheten. Vård som bedrivs värdebaserat som inte tar hänsyn till hur medarbetare mår är inte värdebaserat och riskerar patientsäkerheten på ett sätt som alla medborgare borde tycka inte är acceptabelt fortsätter Liam bestämt.


Värdebaserad vård – Rätt melodi för framtidens sjukhus? 
Den 8 september deltog tre representanter från HSO i Stockholms län vid Dagens Medicins konferens om värdebaserad vård. Det var en dag fylld med intressanta fördrag, som blandade teori med exempel på hur flera av landets största sjukhus arbetar med metoden i praktiken. Karolinska universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som håller på att utveckla arbetsmodellen och driver 18 pilotprojekt. Konferensen avslutades med en paneldebatt, där bland annat Stockholms läns hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP) Anna Starbrink medverkade. Om paneldebatten

För mer information kontakta:

Liam Ulvhag Tfn: 08-612 10 00 eller mail liam.ulvhag@consultatum.se

www.consultatum.se

Consultatum tillhandahåller konsulter, verktyg och utbildningar inom HR, kommunikation och ledarskap.Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn. Vi utmanar, inspirerar och motiverar våra kunder till att utveckla HR-funktioner, ledare och grupper som gör skillnad. Genom att ge unika insikter, det stöd och den kunskap som behövs samt praktisk vägledning i implementering av olika lösningar skapar Consultatums konsulter förutsättningarna för att leverera resultat som är hållbara på lång sikt.