Meda AB

Medas nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:03 CET

· 11 592 196 aktier, motsvarande 99,84 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter

· Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med cirka 56 procent

· Emissionslikviden uppgår till 1 858 Mkr före emissionskostnader

Sammanräkningen i Medas nyemission visar att 11 592 196 aktier, motsvarande 99,84 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 56 procent. Emissionslikviden uppgår till 1 858 Mkr före emissionskostnader.

De 18 288 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 0,16 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas de aktieägare som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Meda med 11 610 484 aktier och aktiekapitalet med 23 220 968 kr. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Meda till 116 104 842 aktier och aktiekapitalet till 232 209 684 kr. Sista dag för handel med BTA beräknas bli den 20 februari 2007. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsen från och med torsdagen den 1 mars 2007.

"Genom förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa blir Meda ett av de ledande europeiska specialty pharmaföretagen. Det är glädjande att våra aktieägare visar förtroende för vår fortsatta expansion" säger Anders Lönner, VD för Meda.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Meda AB i samband med företrädesrättsemissionen.

Solna den 13 februari 2007
Meda AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Anders Lönner, VD tel. 08-630 19 00

Anders Larnholt, Investor relations tel. 08-630 19 62 el. 0709-458 878MEDA AB (publ) - är ett ledande europeiskt specialty pharmaföretag med fokus på marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Långsiktiga samarbeten och förvärv är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är representerat med egna dotterbolag i 24 länder och har fler än 1 000 anställda inom marknadsföring och försäljning. Meda är noterat under Large Cap på Nordic Stock Exchange. För mer information, besök www.meda.se.