Coaching & Motivation Scandinavia AB

Att vara anhörig till en person med missbruk påverkar arbetet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 11:51 CEST

Att leva med en person med alkohol- och drogproblematik innebär ofta en ständig oro, svårt att sova och koncentrationssvårigheter som gör det svårare att prestera på sitt arbete.

En enkät gjord av Carina Bång beteendevetare och författare till boken Släpp kontrollen – Vinn friheten, och drogterapeut Ann-Charlotte Johansson, visar att cirka 69 procent av de tillfrågade anhöriga till missbrukare upplevde koncentratiossvårigheter.

Marie* är 36 år, arbetar och bor i en mellansvensk stad. Hennes innebär daglig kontakt med kunder och medarbetare. Hon levde under fem år tillsammans med en man som till en början mest drack under helgerna, ibland kunde det utveckla sig till att även innefatta dagar i anslutning till helgen:

 - Det tog väldigt mycket energi. Ingenting blev riktigt roligt. Jag ororade mig mycket. Helger var ingen avslappning för mig eftersom jag visste att han skulle dricka för mycket. Måndagarna blev därför ett välkommet byte av fokus, berättar Marie.

Samtidigt som en ny vecka innebar att hon fick tänka på annat, dröjde sig de negativa känslorna efter helgen kvar.

 - Det var svårt att koncentrera sig på arbetet. Jag tänkte mycket på det som hänt under helgen, jag hade sämre tålamod och kunde lätt bli irrirterad på människor, det var ju extra jobbigt eftersom mitt arbete kräver stort social kompetens. Veckan ineddes ofta med att jag var sårad över saker han sagt eller gjort på fyllan.

Närmare en tredjedel av alla i Sverige upplever att de drabbas negativt av en närståendes alkoholvanor, vilket innebär att det är ett viktigt ämne för företagshälsovården. Samtidigt är det ett område som kräver en kompetens som ofta saknas. Carina Bång, grundare av Coaching & Motivation Scandinavia AB har specialiserat sig i ämnet och berättar:

 - Man skulle önska att fler får kunskap om hur det är att leva nära en person med missbruksproblematik, påfrestningar det innebär och det ansvar man som anhörig tar på sig.

Hon håller med om att det här är något som ganska snart sätter spår i det dagliga arbetet.

 - Det gör att många har koncentrationssvårigheter, problem att minnas och att man inte vågar berätta om vad som egentligen är problemet eftersom många känner skam för att det finns missbruksproblematik. Det gör att det är lättare att vara tyst eller till och med ljuga.

Coaching och Motivation Scandinavia AB leder kurser, håller föredrag och skriver böcker om beteendeförändringar för människor som lever med en nära anhörig som till exempel dricker för mycket. Hon utbildar även professionella som i sitt arbete stöter på medberoendeproblematik.

11/12 2014 (Stockholm) hålls en 1-dagskurs för personal inom HR, företagshälsor och vårdcentraler om missbrukets konsekvenser för anhöriga och och förhållningssätt/bemötande gentemot anhöriga. För mer information och anmälan: https://dinkurs.se/SeminariumAnhoriga

*Namnet Marie är fingerat


Motivation Personlig utveckling Carina Bång Utbildning Missbruk Medberoende Beteendevetenskap Psykologi Coaching