Lifecap AB

Medberoende, högkänslighet och personligt ledarskap - en intressant kombination

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 15:00 CEST

I Radio Roslagens sändning av "Fånga ditt liv" den 2 oktober togs det högaktuella ämnet högkänslighet upp. Det går att lyssna till det inspelade programmet via Radio Roslagens programarkiv. Högkänslig personlighet (Highly sensitive person, HSP), belyses i relation till medberoende och personligt ledarskap. Samtalet leds av Gaya Pienitzka från Lifecap med gäster Madeleine Swartz, Dipl. beroendeterapeut och författare av boken "Res dig! Läk ditt medberoende" samt Åsa Nilsson, Leg. Sjusköterska och Dipl. Energiterapeut. Åsa är själv högkänslig och led under många år av ångest som ett symtom på sin högkänslighet.

Åsa berättar hur hon i sin mottagning i Norrtälje tagit emot många klienter som vänt sig till vården för att få hjälp med sin psykiska ohälsa och hur de fått olika diagnoser som ADHD, bipoläritet, ångest, depression med flera och där vårdpersonalen missat att identifiera den underliggande högkänsligheten. 

När Åsa har arbetat terapeutiskt med sina klienter under en period har många av dem kunnat anpassa sin livsstil till sin högkänslighet och dessutom har flera av dem kunnat avsluta sin medicinering helt. Åsa samarbetar med Leg. Biomedicinare Ingela Furöstam, som anlitas för att se över klienternas kostvanor, vitamin-, mineral- samt hormonstatus. Både Åsa och Ingela anlitas av ISO-certifierade Lifecaps som sakkunniga medicinskt utbildade. 

Lifecap erbjuder "E-terai för att hantera ångest" och "Högkänslig personlighet - web-kurs" i samarbete med Åsa Nilsson, "E-terapi för att hantera medberoende" och "E-terapi för att hantera stress" i samarbete med Madeleine Swartz samt "Hantera och förebygg stress - web-kurs" i samarbete med Ingela Furöstam. 

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap