Region.Västerbotten

​Medborgardriven digital utveckling gör Västerbottens inland innovationsledande

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 07:54 CEST

Den 19-22 september kommer Sliperiets mobila makerspace till Vilhelmina och Storuman. Besöket är en fortsättning på vårens succéfyllda start i Norsjö, och en del av det nytänkande pilotprojektet Innovationspark Norr. Med fokus på medborgardriven digital utveckling kommer skolungdomar, företagare och medborgare få inspiration och möjlighet att identifiera lokala samhällsproblem samt hur dessa kan lösas med hjälp av digital teknik.

– Sliperiet, som innovationscentrum vid Umeå universitet, tar ett regionalt ansvar för utveckling och nytänkande och för att mötesplatser för nya idéer och innovation skapas även utanför våra väggar. Det gör vi inom Innovationspark Norr genom ett mobilt makerspace, samt med företagsutbildningar inom ramen för +Project och möjligheter för grundskolor och gymnasier att se och testa möjligheterna med digital teknik, Katrin Holmqvist Sten, tf föreståndare, Sliperiet.

Mobilt makerspace ska locka till skapande med digital teknik

Mellan den 19-20 september befinner sig projektet i Vilhelmina och 21-22 september i Storuman. Sliperiets mobila makerspace ska skapa en miljö som uppmuntrar till utbyte av erfarenheter, kunskap och idéer. Det är ett rum för skapande och småskalig tillverkning med hjälp av digital teknik. Bland annat visar arrangörerna på möjligheterna med teknik som 3D-skrivare, laserskärare och smarta material.

– Kunskapströskeln för att för att bygga och experimentera med digital teknik har under de senaste åren sänkts rejält. Vi vill på ett lekfullt sätt inspirera och förmedla till ungdomar, företagare och allmänhet att teknik är roligt, och att den är till för alla, säger Lars Isaksson, forskningsingenjör, Sliperiet.

Var med och påverka det framtida samhället

Under dagarna i Vilhelmina och Storuman är alla välkomna. Förmiddagarna kommer ge elever från mellan- och högstadiet möjlighet att utforska och skapa i Sliperiets makerspace tillsammans med forskare och entreprenörer. För allmänheten arrangeras öppet hus och idéverkstad med fokus på Det framtida samhället. Företagare involveras genom introduktion till Innovationspark Norr och +Project samt utbildning i bland annat. 3D-skanning.

– Det sker just nu en transformation av samhället, och det är av stor vikt att medborgarna är med och bidrar aktivt i utvecklingen. Vi måste hitta former för att teknik och utveckling i inlandet sker i takt med storstäderna, vilket vi med hjälp av Innovationspark Norr är ett steg närmare, säger Håkan Ottoson, operativ projektledare, Innovationspark Norr.

Här finns program för Vilhelmina 19-20 september och för Storuman 21-22 september.

Vad är Innovationspark Norr?

Innovationspark Norr är ett unikt och nytänkande pilotprojekt som startade våren 2017, tänkt som första steget i ett större projekt med målet att bidra till en medborgardriven regional, digital utveckling. Projektets mål är att Norsjö, Vilhelmina och Storuman på sikt ska bli noder i ett innovationsnätverk ”Digital Innovation Hubs” med nationell och internationell räckvidd. I slutet av april 2017 besökte projektet Norsjö med sitt mobila makerspace under två dagar. Besöket gjorde succé och 80 personer deltog.

Projektet leds av Region Västerbotten i samverkan med Sliperiet vid Umeå Universitet och delfinansieras av VINNOVA.


För mer information

Katrin Holmqvist Sten, tf föreståndare Sliperiet

katrin.holmqvist-sten@umu.se

Håkan Ottoson, operativ projektledare Innovationspark Norr

haakan@otosonconsulting.se

Presskontakt

Olivia Collin, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/