Krisberedskapsmyndigheten

Medborgare om våldsdåd - Reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 14:51 CEST

Mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003 chockade och berörde hela landet och likaså många i vår omvärld. Under samma år inträffade också andra våldsdåd som gav eko i medierna och där förövarna tillsynes oprovocerat angrep oskyldiga människor i offentliga miljöer.

I en ny skrift från Krisberedskapsmyndigheten presenteras en djupstudie av hur medborgare med olika bakgrund och erfarenheter reagerat på och uppfattat dessa våldshändelser. Mordet på utrikesministern står som det mest uppmärksammade fallet i centrum.

För kontakt med författarna:

Birgitta Höijer är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro
universitet.
019-30 11 27
birgitta.hoijer@hum.oru.se

Joel Rasmussen är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro
Universitet.
019-30 14 02
0701-72 98 54
joel.rasmussen@hum.oru.se

Beställ eller ladda ner studien

Studien Medborgare om våldsdåd (KBM:s temaserie 2005:10) kan laddas ner som pdf-fil eller beställas nedan.


Publikationer Medborgare om våldsdåd - Reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/EPiBrowser/Publikationer/KBMs%20publikationsserier/Temaserie/medborg_valdsdad_temaser_2005-10.pdf

Beställ publikation
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/PublicationList____820.aspx

Kontaktpersoner:
Henrik Olinder
Handläggare kriskommunikation

Svante Werger
Informationschef