Nyköpings kommun

Medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:02 CEST

Från och med 1 september 2007 införs medborgarförslag i Nyköpings kommun.

Det innebär att alla som är folkbokförda/skrivna i Nyköpings kommun kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Rättigheten gäller såväl vuxna som barn under 18 år.

Förslaget
Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för och det ska vara skriftligt. Det ska framgå tydligt vad förslaget handlar om och du måste lämna namn och adress och gärna telefonnummer och epostadress.
Förslaget kan inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, exempelvis beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Medborgarförslaget skickas till
Nyköpings kommun
Medborgarförslag
611 83 Nyköping
eller via epost kommun@nykoping.se
Du kan även lämna in ditt förslag i Stadshuset.

Mer information
På kommunens webbsida www.nykoping.se under rubriken Demokrati hittar du mer information om medborgarförslag och en blankett som kan användas när man lämnar in sitt förslag. Du kan även klicka här.

När du lämnat in ditt medborgarförslag kontrollerar kommunledningskontoret att ditt förslag uppfyller villkoren som gäller för medborgarförslag. Ditt förslag överlämnas sedan till kommunfullmäktige som avgör hur ärendet ska behandlas. Ditt förslag finns då med i kallelsen till kommunfullmäktige. Du har rätt att återkalla ditt förslag och yttra dig när förslaget behandlas i fullmäktige eller nämnd.

Ytterligare möjlighet
Medborgarförslag är ytterligare en möjlighet för medborgarna att få mer inflytande och bättre möjligheter att påverka kommunens verksamheter. Man kan naturligtvis även i fortsättningen som vanligt ta kontakt med politiker och tjänstemän via epost, telefon eller besök när man har synpunkter och förslag som man vill framföra. På så sätt kan du få snabba svar på enkla frågor och förslag som inte behandlas som medborgarförslag