Umeå kommun

Medborgarförslag om subventionerad parkering får avslag

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 17:43 CEST

Kommunstyrelsen avslår ett medborgarförslag om att subventionera parkeringsplatser i centrum för boende utanför centrala Umeå. Förslaget motverkar Umeå kommuns arbete för en förbättrad luftmiljö i centrum.

Kommunstyrelsen avslår ett medborgarförslag om att subventionera eller ge förtur till parkeringsplatserna i centrum för boende utanför centralorten. Umeås parkeringspolitik ska idag främst prioritera besökande och boende. I dag används en stor del av parkeringsplatser till anställdas parkering, vilket bör omfördelas till förmån för kunder, besökande och boende. Parkeringsavgiften används för att stimulera omsättningen av parkeringsplatser och en särskild subvention ligger därför inte i kommunens intresse.

På grund av höga trafikflöden har centrala Umeå en dålig luftkvalitet och kommunen har fått i uppdrag av regeringen att arbeta för en förbättrad luftmiljö. Umeå kommun arbetar därför med att öka möjligheterna för hållbart resande och hoppas att på sikt kunna erbjuda besökande en infartsparkering med anslutande buss eller hyrcykel.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Sara Stenberg
informatör
Umeå kommun
090-16 30 41
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se