Miljöpartiet de gröna

Medborgarkontrakt krävs för offentlig verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:46 CEST

Grön partimotion stärker medborgarna: MEDBORGARKONTRAKT KRÄVS FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Miljöpartiet de Gröna presenterar i en partimotion en ny politik för att stärka medborgarens ställning, inflytande och möjligheter att påverka offentlig service. Språkröret Peter Eriksson och riksdagsledamoten Mikaela Valtersson i utbildningsutskottet föreslår bland annat medborgarkontrakt.

- Det måste bli ett slut på storebrorsattityd och överförmyndarsamhälle. Det är dags att stärka medborgarnas ställning i Sverige och öka makten och inflytandet över offentligt finansierad verksamhet, säger Peter Eriksson.

- Vi vill förändra politiken så att medborgaren står i centrum för all offentlig verksamhet. Andra länder som till exempel Storbritannien och Norge har kommit betydligt längre än Sverige, säger Mikaela Valtersson.

Motionen "Stärkt medborgarmakt" innehåller förslag till hur all offentlig verksamhet ska arbeta med medborgarkontrakt. Det handlar om en informell överenskommelse mellan det offentliga och medborgaren om vad en offentlig tjänst ska innehålla, vad medborgaren har för rättigheter och vilken kompensation man kan kräva om det offentliga inte håller vad som utlovats.

Andra viktiga förslag i motionen är:
* högskolorna ska arbeta med studentkontrakt
* en ny tillgänglighetslagstiftning för funktionshindrade
* ett omställningsbidrag i arbetsmarknadspolitiken som ger individen större möjligheter att styra över de åtgärder som kommer ifråga

Motionen finns tillgänglig på vår hemsida http://www.mp.se under avdelningen Grön politik.

Kontakt: Peter Eriksson, 070-52 48 776
Mikaela Valtersson, 070-21 29 177
Mattias Bengtsson, politisk sekreterare, 0736-27 53 83