Avesta kommun

Medborgarlöften gör Avesta tryggare

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:54 CET

 Medborgarlöften är ett sätt att konkretisera samarbete mellan Polisen och kommunen, säger Mattias Skarp, chef lokalpolisområde Avesta.

Medborgarlöftena har formulerats i samarbete mellan kommunen och polisen och genom dialog med Avesta kommuns medborgare. På så sätt innefattar löftena lokal problematik som upplevs relevant just för Avesta kommuns medborgare.

 Här i Avesta handlar det bland annat om området kring Ponsbachs väg, säger Mattias Skarp, 

När polisen blev en myndighet 1 januari 2015 förändrades förutsättningarna för det lokala arbetet gällande samverkan mellan polis och kommun. Polisen ska jobba mer lokalt förankrat utifrån lokala lägesbilder och komma närmare medborgarna. Ett led i detta är framtagandet av lokala medborgarlöften. Det tidigare arbetet med samverkansavtal mellan kommun och polis kommer att fortsätta på den mer övergripande och strategiska nivån medan medborgarlöftena kommer att vara mer konkreta åtgärder.

 Avesta kommun är mycket positivt inställd till medborgarlöften. Det stärker vår samverkan och resulterar i polisiära åtgärder som är relevanta i just Avesta, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.

Medborgarlöftena stämmer också väl överens med arbetet som gjorts och ska göras gällande ”Program för Krylbo – Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel”. Programmet antogs av Kommunstyrelsen den 30 november i år.

De medborgarlöften som tagits fram under hösten 2015 kommer att gälla från februari 2016 till och med april 2016 med uppföljning i samverkan mellan kommun och polis i Lokala brottsförebyggande rådet i maj 2016.

Det som har framkommit i de medborgardialoger som genomfört under hösten 2015 är följande: Området kring Ponsbachs väg och intilliggande närområde upplevs som en otrygg plats att vistas på, främst kvällar och nätter. Rykten finns gällande kriminalitet, narkotikahantering, trafikstörningar och stölder.

Det finns också en önskan om patrullerande poliser i Avesta centrum, i större utsträckning.

Medborgarlöften

Polisen lovar att:

1. Öka närvaro i området kring Ponsbachs väg

2. Öka synlig patrullering i Avesta centrum

Kommunen lovar att:

Följa polisens arbete och utifrån utvärderingen av medborgarlöftena, initiera trygghetsskapande åtgärder samt medverka vid en trygghetsvandring i området kring Ponsbachs väg.

Medborgarlöftena skrevs under av Lokalpolisområdeschef Mattias Skarp och Kommunalråd Lars Isacsson i samband med Lokala brottsförebyggande rådets sammanträde 1 december 2015.

Presskontakter

Lars Isacsson
kommunalråd
Avesta kommun
Tel: 0226-64 50 05
E-post: lars.isacsson@avesta.se

Mattias Skarp
chef lokalpolisområde Avesta
tel: 010-5672538
E-post: mattias.skarp@polisen.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.