Stockholms stad

Medborgarmöte - En temakväll om Preventionsenheten

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:45 CET

Preventionsenheten på Tjärhovsgatan arbetar med att tidigt upptäcka och förebygga sociala problem bland våra barn och ungdomar. Genom ett förebyggande arbetet är förhoppningen att undvika större problem senare.
Under kvällen berättar personal från enheten om hur man arbetar.

På medborgarmötet finns även möjlighet att ta upp andra frågor som rör Katarina-Sofia. Frågor som tas upp på stadsdelsnämndens kommande sammanträde hittar du på vår hemsida samt i receptionen på stadsdelskontoret, Östgötagatan10. Observera att handlingar mm läggs en vecka före aktuellt sammanträde.

På medborgarmötena medverkar politiker från stadsdelsnämnden och tjänstemän från förvaltningen.

Torsdag 16 november kl 18:00 Preventionsenheten, Tjärhovsgatan 32

Välkomna
Margareta Björk
Ordförande i Katarina-Sofia stadsdelsnämnd