Botkyrka kommun

Medborgarna nöjda med bemötandet från socialförvaltningen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:13 CEST

Nio av tio av Botkyrkas medborgare upplever att de får ett bra bemötande av personalen vid socialförvaltningen. De allra flesta anser också att personalen är professionell. Det visar en undersökning som har gjorts vid socialförvaltningen i Botkyrka kommun.

"Vi är nöjda med resultatet", säger Lotta Persson, socialchef i Botkyrka kommun. Att människor får ett gott bemötande är viktigt och vi är glada att de allra flesta upplever att de får det.

Det pågår ett långsiktigt arbete i kommunen för att göra bemötandet så bra som möjligt. "Vi vill att medborgare som är i behov av vår service ska ta kontakt med oss och få kvalitativt bra insatser, och då är det självklart viktigt att vi ger dem ett bra bemötande", förklarar Lotta. Det som bland annat bidragit till de goda resultaten är förvaltningens kvalitetsarbete, satsningen på kompetensutveckling och närheten till forskning genom FoU Södertörn.

Men även om resultaten från undersökningen är goda kommer vi inte att slå oss till ro, säger Lotta. "Självklart finns det förbättringar att göra. Exempelvis uppger endast 71 % att de blir informerade om sin rätt att överklaga. Flera personer påpekar också att socialförvaltningens väntrum behöver förbättras.

Arbetsgrupperna vid socialförvaltningen diskuterar just nu resultaten från undersökningen och vilka förbättringar som ska göras. Lotta säger att det sannolikt kommer att handla om att förbättra rutiner, göra skriftlig information begripligare och att satsa på en upprustning av väntrummen.

Lotta säger att hon är glad över att så många svarat på enkäten. "Vi vill undersöka hur det arbete vi gör upplevs och hur vi kan bli bättre och då är det en stor hjälp att få svar från dem som besöker oss, säger hon".

* Enkäten delades ut till de medborgare som besökte
socialbidragsenheten, utredningsenheten, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten under två veckor i november 2005.
* Enkäten består av frågor om service, bemötande och tillgänglighet.
* 386 av de 460 utdelade enkäterna besvarades.
* Resultaten används för att förbättra socialförvaltningens
verksamhet.

Kontaktuppgifter:
* Marie Ivarsson, utvecklingssekreterare vid stöd- och
utvecklingsenheten, socialförvaltningen. E-post: marie.ivarsson@botkyrka.se, tfn 530 614 92, 0708-89 19 66
*
* Lotta Persson, socialchef vid socialförvaltningen i Botkyrka.
E-post: lotta.persson@botkyrka.se, tfn 530 618 37, 0708-86 13 66