Hörby kommun

Medborgarservice med Hörby24 - En stolt dag för Hörby!

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 13:11 CEST

Den 25 september lanseras Hörby24 - en plattform för e-tjänster och självservice där medborgarna själva kan logga in på en egen sida, utföra och hela tiden ha koll på vad som händer med sina ärenden.

- En stolt dag för Hörby! Med Hörby24 tar vi ett jättekliv in i framtiden, mot ökad demokrati och öppenhet gentemot medborgarna, säger Hörbys kommunchef Johan Eriksson.

Genom att via sin bank skaffa en personlig e-legitimation kan var och en logga in på Hörby24 och ta del av ett antal digitala e-tjänster, bland annat ansöka om parkeringstillstånd, trygghetslarm, LSS-insats, lämna förslag på fler e-tjänster samt lämna medborgarförslag.

E-legitimationen garanterar att det är rätt person som loggar in och gör att alla uppgifter som finns i Skatteverkets register hämtas automatiskt. Därmed behöver man inte manuellt fylla i fakta som namn, adress, födelsenummer och liknande.

Fler e-tjänster kommer att dyka upp i Hörby24 efter hand, till exempel bygganmälan och ansökan om bostadsanpassning.

Bakom Hörby24 ligger flera års arbete och samarbete över kommungränserna. Projektet som lett fram till Hörby24 kallas PRIOS. Hörby är initiativtagare och den kommun som hela tiden lett projektet.

- Det är unikt att en så liten kommun som Hörby med knappt 15 000 invånare kan erbjuda så här avancerade e-tjänster. Detta är inte bara digitala tjänster på ytan, utan fungerar hela vägen. Det vill säga att när en medborgare via Hörby24 skickar in ett ärende, så går det direkt in i våra interna system och hamnar hos rätt handläggare utan att någon behöver gå in och manuellt styra det. Detta sparar enormt mycket tid och därmed pengar, och kommer att göra processerna snabbare, säger Hörbys e-samordnare Ingela Anderstrid.

I Prios samarbetar fem kommuner som tagit fram den gemensamma plattformen för digital medborgarservice: Hörby, Kristianstad, Ystad, Simrishamn och Höör.

- Genom samverkan har vi små kommuner möjlighet att konkurrera med de stora. Vi skulle aldrig haft råd att utveckla e-tjänster på egen hand. Genom att erbjuda avancerad digital service har vi större möjlighet att locka såväl framtida medborgare som företag till Hörby, säger Johan Eriksson.

En enda så här avancerad e-tjänst beräknas normalt kosta kring en miljon kronor att utveckla. Genom att samverka kring portalen för medborgarservice, delar de fem kommunerna på utvecklingskostnaderna som till stor del dessutom har finansierats via EU-bidrag.

Prios-projektet är så unikt att det finansierats med sju miljoner SEK i EU-bidrag. Deltagarkommunerna har tillsammans bidragit med lika mycket, men inte främst med pengar utan genom tjänstemännens arbetsinsatser.

Hörby är först av de fem kommunerna att lansera medborgarportalen, men de övriga är också på gång.

Projektet är så unikt och framgångsrikt att Ingela Anderstrid och projektets initiativtagare Anders Wahlberg, bjudits in till E-förvaltningsdagarna i Stockholm den 8-9 oktober. Där ska de berätta om och praktiskt visa de e-tjänster som Hörby nu erbjuder.

Ingången till Hörby24 finns via kommunens hemsida www.horby.se

Tjänster som erbjuds i Hörby24:
• Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
• Ansökan om Trygghetslarm för äldre/funktionshindrade
• Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
• Ansökan om insats enligt LSS för funktionshindrade
• Lämna förslag på e-tjänster
• Lämna Medborgarförslag

Länkar till andra e-tjänster:
• Ansökan om barnomsorg
• Beräkning av barnomsorgsavgift
• Apoteket – Mina recept
• Lantmäteriet – Min fastighet

Blanketter som än så länge måste skrivas ut

Dessutom finns e-tjänster som vänder sig enbart till de förtroendevalda politikerna i Hörby kommun:
• Politikerportal där varje förtroendevald loggar in och hittar alla sina dokument som kallelser, protokoll och bilagor
• Lämna motioner till fullmäktige

 

Hörby är en växande landsortskommun som ligger mitt i Skåne. Här bor 15 000 personer.