Hjo kommun

Medborgarundersökning i Hjo

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 16:54 CET

Hjo kommun har under hösten genomfört en medborgarundersökning. Resultatet visar att det är främst förbättringar av kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder som bör prioriteras för att utveckla Hjo kommun som en plats att bo och leva på.

-Detta ligger helt i linje med de utvecklingsområden som Hjoborna lyft fram i visionsarbetet det gångna året och är bara en bekräftelse på att vi är på rätt väg i visionsarbetet för Hjo, säger kommunchef Lisbeth Göthberg.

Resultatet

Medborgarundersökningen består av tre delar:

Nöjd-Regionindex (NRI) – med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder lyfts fram som viktiga frågor att prioritera om hjoborna ska ge Hjo ett högre betyg i framtiden.

Nöjd-Medborgarindex (NMI) – med frågor om kommunens olika verksamheter. Det hjoborna är mest nöjda med är områdena vatten, avlopp, sophämtning och renhållning. De kommunala verksamheter som får ett lågt betyg av kommuninvånarna och som bör prioriteras är gator och vägar, gång- och cykelvägar, miljöarbete och kultur.

Nöjd-Inflytandeindex (NII) – med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Hjo placerar sig på en genomsnittlig nivå när det gäller inflytande och påverkansmöjligheter.

Bakgrund

Medborgarundersökningen genomfördes under perioden september-november 2012. Ett urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år har fått svara på frågor om vad de tycker om Hjo kommun som en plats att bo och leva på. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad Hjoborna tycker är viktiga förbättringsområden så att vi tillsammans kan forma ett bättre Hjo. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Det betyder att det är medborgarnas uppfattning om olika verksamheter som kommunen får kännedom om. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur Hjoborna ser på sin kommun.

Hjo kommun ligger vid Vätterns västra strand och har ca 9000 invånare. Hjo präglas framför allt av närheten till Vättern, sommarturismen, sin träbebyggelse, den bördiga Guldkroksbyggden som omger staden och närheten till högskolestäderna Skövde och Jönköping.