Kävlinge kommun

Medborgarundersökningen 2013 – så blev resultatet för Kävlinge kommun

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:21 CEST

Resultatet av 2013 års medborgarundersökning är här. 1000 invånare har getts möjlighet att ge sin syn på kommunen som boendeort, om dess verksamheter och om vilket inflytande man anser sig ha. Undersökningen görs i merparten av Sveriges kommuner.

– Medborgarundersökningen är viktig för oss. Det är en av få undersökningar där kommuninvånarna direkt kommer till tals. Undersökningen är återkommande och görs på lika villkor i ett stort antal kommuner. På så sätt kan vi både jämföra oss över tiden och med vår omvärld, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

– Resultatet ger bra feedback kring vilka frågor vi behöver jobba mer med. Det är viktigt i vårt utvecklingsarbete för att göra kommunen ännu bättre, säger kommundirektör Mikael Persson. 

Om SCB:s medborgarundersökning

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att vara med i en medborgarundersökning.  Sedan starten 2005 har 255 av landets 290 kommuner varit med. Kävlinge deltog för första gången 2006 och var i år med för femte gången. I undersökningen tillfrågas statistiskt utvalda invånare om sin syn på kommunen. Resultatet delas in i tre helhetsbetyg: nöjd regionindex, nöjd medborgarindex och nöjd inflytandeindex. Under varje helhetsbetyg finns ett antal frågor som poängsätts mellan 1 och 10. Resultatet visas sedan i index 0-100. Under 40 räknas som ej godkänt, nöjd återfinns i intervallet 55- 74 och mycket nöjd över 75.

Om resultatet för varje index:

Nöjd regionindex

I undersökningen mäts hur nöjd man är med kommunen som en plats att bo på. Här visar Kävlingeborna att de är mer nöjda än genomsnittet för riket. Tillgång till arbete, utbildning, bostäder, kommunikationer och kommersiellt utbud är alla plusfaktorer. Det är bara vad gäller fritidsmöjligheter kommuninvånarna ger ett lägre betyg än genomsnittet. Kävlinge kommuns betyg för nöjd regionindex är 66, genomsnittet för övriga deltagande kommuner blev 59.

Nöjd medborgarindex

Detta index mäter hur nöjd man är med kommunens olika verksamheter. Även här får kommunen ett bättre resultat än genomsnittet för de övriga, 61 i förhållande till 53. Inom detta område har resultatet förbättrats sedan mätningen 2012. Bemötande, förskola, äldreomsorg och teknisk service är områden där betyget blir högt, medan skola, kultur och miljö får något lägre omdöme än genomsnittet.

Nöjd inflytandeindex

Indexet visar i vilken utsträckning invånarna anser sig ha inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Frågorna handlar om information, kontakt och påverkan. Betyget är för Kävlinges del 43 det vill säga godkänt, men inte mer. Genomsnittet för övriga kommuner hamnar på 39.

Frågor om undersökningen?

Ta del av hela resultatet av undersökningen, som pdf på kommunens webbplats

För mer information om undersökningen kontakta gärna Mats Svedberg, kanslichef, 0709-73 91 22

Övriga kontaktpersoner:
Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande, 0709-73 91 11
Mikael Persson, kommundirektör, 0709-73 91 76

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!