MedCap AB

MedCap AB (publ) tidigarelägger rapporteringen av andra kvartalet verksamhetsåret 2010/2011

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:24 CEST

MedCap AB (publ) kommer rapportera kvartalsrapporten för andra kvartalet 2010/2011 den 22 november 2010 istället för som tidigare planerat den 30 november 2010. Bakgrunden till förändringen är att VD Karl Tobieson kommer presentera Bolaget på Remiums kapitalmarknadsdag den 22 november 2010.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.