Diamyd Medical AB

Meddelande angående informationsspridning från Diamyd Medical

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:20 CET

Meddelande angående informationsspridning från Diamyd Medical:

Diamyd Medical introducerades på den Nordiska Börsen (tidigare Stockholmsbörsen) 2002. Sedan dess har vi aktivt arbetat för att sprida information till våra ägare och allmänheten. Vi är tacksamma för att Du följer utvecklingen av vårt företag.

Då Diamyd Medical strävar efter att effektivisera sin informationsdistribution (och gärna också minimera miljöpåverkan) föreslås att all informationsdistribution som sker via fax övergår till e-mail. Vi ber Er därför att delge oss önskad e-postadress för framtida emottagande av Diamyd Medicals information. Kontaktinformation anges nedan. Vår förhoppning är att ta bort all informationsspridning via fax.

Bästa hälsningar

Diamyd Medical AB (publ)

För delgivning av e-mailadress:
webmaster@diamyd.com
Göran Hillborg
Mobil: 070–585 3086

För frågor:
Telefon: 08–661 0026 (växel)
Investor.relations@diamyd.com