Abbott

Meddelande från Abbott: Abbott stödjer insatserna mot kolera i Haiti

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:00 CEST

I samarbete med humanitära partnerorganisationer har Abbott hittills bidragit med över 6,3 miljoner dollar till hjälpinsatserna i Haiti

ABBOTT PARK, Ill., 27 oktober 2010 - Abbott och dess filantropiska stiftelse Abbottfonden lämnar följande aktuella uppgifter om hjälpinsatserna i Haiti:

Abbott stödjer hjälpinsatser i samband med utbrott av kolera
Abbott stödjer hjälpinsatserna i samband med det kolerautbrott som nyligen inträffade i centrala Haiti med 180 000 dollar. Stödet innefattar ett bidrag på 25 000 dollar från Abbottfonden till Partners In Health samt vätskeersättningslösningar och antibiotika från Abbott till ett värde av 155 000 dollar. De donerade produkterna distribueras genom betrodda humanitära partnerorganisationer som AmeriCares, Catholic Medical Mission Board, Direct Relief International och Partners In Health.

Abbott kommer att fortsätta sitt samarbete med partnerorganisationerna för att dels bedöma och tillgodose det aktuella hjälpbehovet, dels stödja långsiktiga återuppbyggnadsinsatser i Haiti.

Abbott ger bredare stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen
Abbotts nya stöd tillkommer till det tidigare stödet på över 6,1 miljoner dollar i form av ekonomiska bidrag och donationer av kritiska diagnos-, nutritions- och läkemedelsprodukter till humanitära organisationer under veckorna efter jordbävningen i januari 2010.

Detta stöd innefattade 180 000 dollar från Abbottfonden till fyra av Abbotts betrodda partnerorganisationer: Amerikanska röda korset, CARE, Catholic Medical Mission Board och Partners In Health. Abbott har dessutom samarbetat med AmeriCares, Direct Relief International, Heart to Heart International, MAP International, Partners In Health, Project HOPE och andra organisationer för att distribuera diagnos-, nutritions- och läkemedelsprodukter från Abbott till ett värde av över 6 miljoner dollar. De produkter som donerats är bland annat vätskeersättningslösningar, antibiotika, nutritionsprodukter och portabel diagnosutrustning i form av handhållna analysatorer.

Bakgrund till Abbotts långvariga filantropiska arbete i Haiti
Hjälpinsatserna i Haiti bygger på Abbotts befintliga samarbete med hjälporganisationer för att förbättra tillgången till sjukvård i landet. Sedan 2007 har Abbott och Abbottfonden bidragit med över 34 miljoner dollar i form av pengar och produkter till sjukvården i Haiti, med fokus på mödra- och barnavård, diabetes, hiv/aids och undernäring.

Förebyggande utplacering av Abbottprodukter bidrog till tidiga hjälpinsatser
Abbottprodukter kunde användas omedelbart efter jordbävningen i Haiti. Förra året genomförde Abbott i samarbete med Direct Relief International en strategisk förebyggande utplacering av livsnödvändiga produkter i Haiti som förberedelse inför eventuella naturkatastrofer. Tack vare denna insats hade flera sjukvårdinrättningar i Haiti omedelbar tillgång till ett nödlager av vätskeersättningslösningar, antibiotika och nutritionsprodukter från Abbott efter jordbävningen.

En video som visar hur Abbottprodukterna packas av Direct Relief International för användning i Haiti finns på http://agendanyc.com/clients/abbott/preparedness.htm. Videon spelades in 2009 och handlar om den förebyggande utplaceringen av hjälpmaterial.

Om Abbott och Abbottfonden
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska kontor i Solna.
www.abbott.se
www.abbott.com

Abbottfonden är en filantropisk stiftelse som grundades av Abbott 1951. Abbottfondens uppdrag är att skapa friskare globala samhällen genom att investera i kreativa idéer för att främja vetenskap, bygga ut sjukvård och stärka samhällen världen över. Mer information om Abbottfonden finns på www.abbottfund.org.

Kontaktinformation
Kommunikationschef Abbott Sverige:
Andrea Prander
+46 8 546 567 08

Media:
Matt Bedella
+1 847 936 3394